Přídavný modul RF-IMP/RSIMP pro RFEM/RSTAB

Popis produktu

 • Přídavný modul v kategorii "Ostatní"

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-IMP/RSIMP slouží k automatickému vytváření imperfekcí pro geometricky nelineární výpočet.

Při výpočtu podle analýzy druhého nebo třetího řádu v programu RFEM/RSTAB lze tímto provést také posouzení na mezní stav únosnosti včetně stability, a to nejen pro prutové konstrukce, ale také pro konstrukce se skořepinovými prvky a tělesy.

 1. Základní vlastnosti

  • Vytvoření sítě konečných prvků s počátečními deformacemi
  • Generování náhradních imperfekcí prutů jako náhradních zatížení s ohledem na
   • Redukční součinitele αu a αm (Eurokód)
   • Počáteční zakřivení - v závislosti na vzěprných křivkách
  • Deformace konstrukce vlivem posunutí uzlů
  • Generování imperfekcí na základě:
  • Náhradní imperfekce na prutech a sadách prutů (například sloupy složené z několika prutů)
  • Vizualizace vygenerovaných tvarů imperfekce
 2. Vstupní data

  Přídavný modul vyhodnocuje výsledky deformací zatěžovacího stavu, tvarů vybočení ze stabilitní analýzy nebo vlastního kmitání z dynamické analýzy. Na základě těchto hodnot lze vytvořit počáteční deformace konstrukce nebo vytvořit zatěžovací stav s náhradními imperfekcemi prutů.

  V případě konstrukcí z plošných prvku, těles (pouze RFEM) a prutů je možné využít počáteční deformace konstrukce. Je třeba zadat pouze maximální hodnotu, podle níž se deformace škálují. Všechny uzly sítě konečných prvků nebo uzly konstrukce se rozšíří na tyto počáteční deformace.

  Náhradní imperfekce se používají zejména pro prutové konstrukce. V tomto případě se zobrazí další tabulka, kde je možné definovat počáteční naklonění a prohnutí prutů a sad prutů. Mohou se generovat automaticky podle norem nebo definovat ručně. K dispozici jsou následující normy:

  • European UnionEN 1992:2004
  • European UnionEN 1993:2005
  • Germany DIN 18800:1990-11
  • GermanyDIN 1045-1:2001-07
  • GermanyDIN 1052:2004-08

  Vždy se používá pouze imperfekce, která působí přímo na daném prutu podle počáteční deformace. Kromě toho lze zohlednit redukční součinitele. To umožňuje efektivní využití imperfekce.

 3. Generování

  Při generování sítě konečných prvků s počátečními deformacemi v programu RFEM se na pozadí uloží data pro posunutí každého jednotlivého uzlu. Tato data lze využít pro výpočet kombinací zatížení v programu RFEM. Pro kontrolu vygenerovaných údajů se zobrazí počáteční deformace v tabulkách a grafikách.

  Je-li nutné posunout uzly konstrukce, změní se souřadnice uzlů ihned po vygenerování. Při generování náhradních imperfekcí vytvoří modul normální zatěžovací stav, který obsahuje imperfekce prutů. Vygenerované imperfekce se pro kontrolu zobrazí v tabulkách a grafikách.

 4. Síť konečných prvků s počátečními deformacemi

  Vygenerovanou síť konečných prvků s počátečními deformacemi lze použít v kombinacích zatížení. Přitom se vybere odpovídající stav z RF‑IMP pro parametry výpočtu dané skupiny zatěžovacích stavů. Výpočet vnitřních sil pak probíhá na konstrukci s imperfekcemi.
 5. Využití náhradních imperfekcí

  Při tomto způsobu generování se vytvoří normální zatěžovací stav, který obsahuje náhradní imperfekce. V případě potřeby jej lze ručně upravit.

  Kombinace zatížení pak obsahuje tento zatěžovací stav a ostatní "normální" zatěžovací stavy.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
760,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

}
RSTAB
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD