Přídavný modul RF-IMP/RSIMP pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Přídavný modul RF-IMP/RSIMP slouží k automatickému vytváření imperfekcí pro geometricky nelineární výpočet.

Při výpočtu podle analýzy druhého nebo třetího řádu v programu RFEM/RSTAB lze tímto provést také posouzení na mezní stav únosnosti včetně stability, a to nejen pro prutové konstrukce, ale také pro konstrukce se skořepinovými prvky a tělesy.

 1. 000359

  Základní vlastnosti

  • Vytvoření sítě konečných prvků s počátečními deformacemi
  • Generování náhradních imperfekcí prutů jako náhradní zatížení s ohledem na:
   • Redukční součinitele r1 and r2
   • Počáteční zakřivení; v závislosti na vzpěrných křivkách
  • Deformace konstrukce vlivem posunutí uzlů
  • Generování imperfekcí na základě:
  • Náhradní imperfekce na prutech a sadách prutů (například sloupy, které se skládají z několika prutů)
  • Vizualizace vygenerovaných tvarů imperfekce
 2. Výběr normy pro náhradní imperfekce

  000360

  Vstupní data

  Přídavný modul provádí vyhodnocení výsledků deformací zatěžovacího stavu, tvarů vybočení ze stabilitní analýzy nebo vlastního kmitání z dynamické analýzy. Na základě těchto hodnot lze vytvořit počáteční deformace konstrukce nebo zatěžovací stav s náhradními imperfekcemi prutů.

  V případě konstrukcí z plošných prvků, těles (pouze RFEM) a prutů je možné využít počáteční deformace konstrukce. Uživatel zadá pouze maximální hodnotu, podle níž se deformace škálují. Všechny uzly sítě konečných prvků nebo uzly konstrukce se rozšíří na tyto počáteční deformace.

  Náhradní imperfekce se používají zejména pro prutové konstrukce. V tomto případě se zobrazí další tabulka, kde je možné definovat počáteční naklonění a prohnutí prutů a sad prutů. Ty lze vygenerovat automaticky podle norem nebo definovat ručně. K dispozici jsou následující normy:

  •  EN 1992:2004
  •  EN 1993:2005
  •  DIN 18800:1990-11
  •  DIN 1045-1:2001-07
  •  DIN 1052:2004-08

  Vždy se používá pouze imperfekce, která působí přímo na daném prutu podle počáteční deformace. Kromě toho je možné zohlednit redukční součinitele, což umožňuje efektivní využití imperfekce.

 3. Počáteční deformace sítě konečných prvků

  000361

  Generování

  Při generování sítě konečných prvků s počátečními deformacemi v programu RFEM se na pozadí uloží data pro posunutí každého jednotlivého uzlu. Tato data lze využít pro výpočet kombinací zatížení v programu RFEM. Pro kontrolu vygenerovaných údajů se zobrazí počáteční deformace v tabulkách a grafikách.

  Je-li nutné posunout uzly konstrukce, změní se souřadnice uzlů ihned po vygenerování. Při generování náhradních imperfekcí vytvoří modul normální zatěžovací stav, který obsahuje imperfekce prutů. Vygenerované imperfekce se pro kontrolu zobrazí v tabulkách a grafikách.

 4. Převzetí údajů z RF-IMP do RFEMu

  000362

  Síť konečných prvků s počátečními deformacemi

  Vygenerovanou síť konečných prvků s počátečními deformacemi lze použít v kombinacích zatížení. Přitom se vybere odpovídající stav z RF‑IMP pro parametry výpočtu dané skupiny zatěžovacích stavů. Výpočet vnitřních sil pak probíhá na konstrukci s imperfekcemi.

 5. Imperfekce ve skupině zatěžovacích stavů

  000363

  Využití náhradních imperfekcí

  Při tomto způsobu generování se vytvoří normální zatěžovací stav, který obsahuje náhradní imperfekce. V případě potřeby jej lze ručně upravit.

  Kombinace zatížení pak obsahuje tento zatěžovací stav a ostatní "normální" zatěžovací stavy.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-IMP 5.xx

  760,00 USD

 • Další licence

  342,00 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • RSIMP 8.xx

  450,00 USD

 • Další licence

  225,00 USD