RF-IMP/RSIMP | Vstupní data

Funkce programu

000360

17. června 2015

Obecné RF-IMP/RSIMP Stabilitní analýza

Přídavný modul provádí vyhodnocení výsledků deformací zatěžovacího stavu, tvarů vybočení ze stabilitní analýzy nebo vlastního kmitání z dynamické analýzy. Na základě těchto hodnot lze vytvořit počáteční deformace konstrukce nebo zatěžovací stav s náhradními imperfekcemi prutů.

V případě konstrukcí z plošných prvků, těles (pouze RFEM) a prutů je možné využít počáteční deformace konstrukce. Uživatel zadá pouze maximální hodnotu, podle níž se deformace škálují. Všechny uzly sítě konečných prvků nebo uzly konstrukce se rozšíří na tyto počáteční deformace.

Náhradní imperfekce se používají zejména pro prutové konstrukce. V tomto případě se zobrazí další tabulka, kde je možné definovat počáteční naklonění a prohnutí prutů a sad prutů. Ty lze vygenerovat automaticky podle norem nebo definovat ručně. K dispozici jsou následující normy:

  •  EN 1992:2004
  •  EN 1993:2005
  •  DIN 18800:1990-11
  •  DIN 1045-1:2001-07
  •  DIN 1052:2004-08

Vždy se používá pouze imperfekce, která působí přímo na daném prutu podle počáteční deformace. Kromě toho je možné zohlednit redukční součinitele, což umožňuje efektivní využití imperfekce.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD