RF-IMP/RSIMP | Základní vlastnosti

Funkce programu

21. srpna 2015

000359

Obecné

RF-IMP/RSIMP

Stabilitní analýza

  • Vytvoření sítě konečných prvků s počátečními deformacemi
  • Generování náhradních imperfekcí prutů jako náhradních zatížení s ohledem na
    • Redukční součinitele αu a αm (Eurokód)
    • Počáteční zakřivení - v závislosti na vzěprných křivkách
  • Deformace konstrukce vlivem posunutí uzlů
  • Generování imperfekcí na základě:
  • Náhradní imperfekce na prutech a sadách prutů (například sloupy složené z několika prutů)
  • Vizualizace vygenerovaných tvarů imperfekce
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD