RF-IMP/RSIMP | Základní vlastnosti

Funkce programu

000359 17. června 2015 Obecné RF-IMP/RSIMP Stabilitní analýza
  • Vytvoření sítě konečných prvků s počátečními deformacemi
  • Generování náhradních imperfekcí prutů jako náhradní zatížení s ohledem na:
    • Redukční součinitele αu a αm (Eurokód)
    • Počáteční zakřivení; v závislosti na vzpěrných křivkách
  • Deformace konstrukce vlivem posunutí uzlů
  • Generování imperfekcí na základě:
  • Náhradní imperfekce na prutech a sadách prutů (například sloupy, které se skládají z několika prutů)
  • Vizualizace vygenerovaných tvarů imperfekce

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD