RF-IMP/RSIMP | Využití náhradních imperfekcí

Funkce programu

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Při tomto způsobu generování se vytvoří normální zatěžovací stav, který obsahuje náhradní imperfekce. V případě potřeby jej lze ručně upravit.

Kombinace zatížení pak obsahuje tento zatěžovací stav a ostatní "normální" zatěžovací stavy.

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD