Přídavný modul RF-/FRAME-JOINT Pro pro RFEM/RSTAB

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-/FRAME JOINT Pro navrhuje a klasifikuje ohybově tuhé šroubované přípoje mezi sloupy a příčlemi. Tuhé šroubované přípoje se posuzují pomocí metody mezního zatížení podle Eurokódu 3 nebo DIN 18800.

Dále je možné použít výztuhy, zesílení stojin a vložky a zároveň ověřit, zda lze navržené přípoje sešroubovat.

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení rámových rohů, T-spojů, křížových spojů a spojitých sloupů s I-profily.
  • Převzetí údajů o geometrii a zatížení z programu RFEM/RSTAB nebo ruční zadání přípoje (například pro přepočet bez vytvoření RFEM/RSTAB modelu)
  • Přípoje bez přesahu na horním okraji nebo přípoje s řadou šroubů na přesahu
  • Posouzení na kladné nebo záporné momenty rámového rohu
  • Různé sklony příčlí vpravo a vlevo a jejich použití na rámy sedlových a pultových střech
  • Zohlednění dalších přírub v příčli, například průřezů s náběhem
  • Symetrické a nesymetrické T-spoje nebo křížové spoje
  • Přípoj na obou stranách s různými výškami průřezů vpravo a vlevo
  • Automatický návrh uspořádání šroubů a nutných výztuh
  • Volitelný režim posouzení s možností určení všech roztečí šroubů, svarů a tloušťky plechu
  • Ověření schopnosti šroubovat s nastavitelnou velikostí použitých klíčů
  • Klasifikace přípoje podle tuhosti s analýzou tuhosti pružiny přípoje pro zohlednění ve výpočtu vnitřních sil
  • Kontrola až 45-ti jednotlivých návrhů (komponentů) přípoje
  • Automatické stanovení rozhodujících vnitřních sil pro jednotlivá posouzení
  • Ovladatelná grafika přípoje v režimu renderování včetně údajů o materiálu, tloušťce plechů, svarů, roztečí šroubů a všech rozměrů konstrukce
  • Integrované a flexibilní nastavení národních příloh normy EN 1993-1-8
  • Automatický přepočet vnitřních sil na základě analýzy konstrukce odpovídajících průřezů i v případě excentrických prutových spojů
  • Automatické stanovení počáteční tuhosti přípoje S j, ini
  • Podrobná kontrola správnosti všech rozměrů včetně údajů o vstupních limitech (například pro vzdálenosti okrajů a rozteče otvorů)
  • Volitelné působení tlakových sil ve sloupu pomocí kontaktu
  • Možnost aktualizace výšky průřezu příčle u přípojů s náběhem po předchozí optimalizaci geometrie přípoje v modulu
 2. Vstupní data

  Přídavným modul RF-/FRAME-JOINT Pro umožňuje dimenzování a návrh přípoje konstrukcí analyzovaných v programu RFEM/RSTAB. Není-li k dispozici žádný RFEM/RSTAB model, je možné zadat geometrii a zatížení ručně, například pro ověření vedlejších výpočtů.

  Nejdříve se v programu RFEM/RSTAB vybere uzel pro posouzení. Napojené pruty se automaticky rozpoznají a uzlu se přiřadí určitý typ přípoje. Poté lze v závislosti na typu přípoje zadat podrobnosti pro žebra, opěrné desky, plechy stojin, šrouby, svary a rozteče otvorů pomocí dalších vstupních možností. Zatížení se definuje výběrem zatěžovacích stavů, kombinací zatížení a kombinací výsledků.

  RF-/FRAME-JOINT Pro v režimu „předběžného návrhu“ nabídne po prvním výpočtu vhodná uspořádání. Výběrem požadované varianty uspořádání se zobrazí všechna posouzení v podrobných tabulkách a nejrůznějších grafikách.

 3. Posouzení

  RF-/FRAME-JOINT Pro provádí následující posouzení podle EN 1993-1-8 nebo DIN 18800:

  • Posouzení čelní desky příčle a příruby sloupu podle teorie plastických kloubů
  • Posouzení šroubů na tah (včetně kontaktních sil)
  • Posouzení šroubů na smyk
  • Působení tahové síly ve stojině sloupu a ve stojině příčle
  • Analýza vzpěru pro rohový plech
  • Posouzení na smyk pro rohový plech
  • Působení tlakové síly ve stojině sloupu a analýza vzpěru pro plech stojiny
  • Je-li vyžadováno:
   • Posouzení diagonální výztuhy
   • Výztuha stojiny
   • Zesílení stojiny sloupu
  • Působení tlakové síly v příčli
  • Posouzení svarů
 4. Výsledky

  Rozhodující posouzení sloupu a příčle se zobrazí v tabulce výsledků včetně geometrie přípoje. V dalších tabulkách výsledků lze ověřit všechny důležité podrobnosti posouzení, například délky kluzových čar, únosnost šroubů, napětí ve svarech nebo tuhosti spojů. Všechny přípoje jsou vizualizovány ve 3D renderované grafice.

  Rozměry, vlastnosti materiálu a svary, které mají význam pro konstrukční provedení přípoje, se zobrazí okamžitě a mohou se zahrnout do výstupní dokumentace. Přípoje lze graficky znázornit v přídavném modulu RF-/FRAME-JOINT Pro nebo přímo na RFEM/RSTAB modelu. Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo je přidat do globálního tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Díky rozměrově odpovídajícím výsledkům může optimální vizuální kontrola proběhnout již ve fázi navrhování.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RFEM Přípoje
RF-HSS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
DEFORM 8.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD