Přídavný modul RF-/FRAME-JOINT Pro pro RFEM/RSTAB

Popis produktu

 • Ocelová konstrukce

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-/FRAME JOINT Pro navrhuje a klasifikuje ohybově tuhé šroubované přípoje mezi sloupy a příčlemi. Tuhé šroubované přípoje se posuzují pomocí metody mezního zatížení podle Eurokódu 3 nebo DIN 18800.

Dále je možné použít výztuhy, zesílení stojin a vložky a zároveň ověřit, zda lze navržené přípoje sešroubovat.

 1. Obecné údaje pro předběžné posouzení

  Základní vlastnosti

  • Posouzení rámových rohů, T-spojů, křížových spojů a spojitých sloupů s I-profily.
  • Převzetí údajů o geometrii a zatížení z programu RFEM/RSTAB nebo ruční zadání přípoje (například pro přepočet bez vytvoření RFEM/RSTAB modelu)
  • Přípoje bez přesahu na horním okraji nebo přípoje s řadou šroubů na přesahu
  • Posouzení na kladné nebo záporné momenty rámového rohu
  • Různé sklony příčlí vpravo a vlevo a jejich použití na rámy sedlových a pultových střech
  • Zohlednění dalších přírub v příčli, například průřezů s náběhem
  • Symetrické a nesymetrické T-spoje nebo křížové spoje
  • Přípoj na obou stranách s různými výškami průřezů vpravo a vlevo
  • Automatický návrh uspořádání šroubů a nutných výztuh
  • Volitelný režim posouzení s možností určení všech roztečí šroubů, svarů a tloušťky plechu
  • Ověření schopnosti šroubovat s nastavitelnou velikostí použitých klíčů
  • Klasifikace přípoje podle tuhosti s analýzou tuhosti pružiny přípoje pro zohlednění ve výpočtu vnitřních sil
  • Kontrola až 45-ti jednotlivých návrhů (komponentů) přípoje
  • Automatické stanovení rozhodujících vnitřních sil pro jednotlivá posouzení
  • Ovladatelná grafika přípoje v režimu renderování včetně údajů o materiálu, tloušťce plechů, svarů, roztečí šroubů a všech rozměrů konstrukce
  • Integrované a flexibilní nastavení národních příloh normy EN 1993-1-8
  • Automatický přepočet vnitřních sil na základě analýzy konstrukce odpovídajících průřezů i v případě excentrických prutových spojů
  • Automatické stanovení počáteční tuhosti přípoje S j, ini
  • Podrobná kontrola správnosti všech rozměrů včetně údajů o vstupních limitech (například pro vzdálenosti okrajů a rozteče otvorů)
  • Volitelné působení tlakových sil ve sloupu pomocí kontaktu
  • Možnost aktualizace výšky průřezu příčle u přípojů s náběhem po předchozí optimalizaci geometrie přípoje v modulu
 2. Zadání geometrie

  Vstupní data

  Přídavným modul RF-/FRAME-JOINT Pro umožňuje dimenzování a návrh přípoje konstrukcí analyzovaných v programu RFEM/RSTAB. Není-li k dispozici žádný RFEM/RSTAB model, je možné zadat geometrii a zatížení ručně, například pro ověření vedlejších výpočtů.

  Nejdříve se v programu RFEM/RSTAB vybere uzel pro posouzení. Napojené pruty se automaticky rozpoznají a uzlu se přiřadí určitý typ přípoje. Poté lze v závislosti na typu přípoje zadat podrobnosti pro žebra, opěrné desky, plechy stojin, šrouby, svary a rozteče otvorů pomocí dalších vstupních možností. Zatížení se definuje výběrem zatěžovacích stavů, kombinací zatížení a kombinací výsledků.

  RF-/FRAME-JOINT Pro v režimu „předběžného návrhu“ nabídne po prvním výpočtu vhodná uspořádání. Výběrem požadované varianty uspořádání se zobrazí všechna posouzení v podrobných tabulkách a nejrůznějších grafikách.

 3. Varianty předběžného posouzení

  Posouzení

  RF-/FRAME-JOINT Pro provádí následující posouzení podle EN 1993-1-8 nebo DIN 18800:

  • Posouzení čelní desky příčle a příruby sloupu podle teorie plastických kloubů
  • Posouzení šroubů na tah (včetně kontaktních sil)
  • Posouzení šroubů na smyk
  • Působení tahové síly ve stojině sloupu a ve stojině příčle
  • Analýza vzpěru pro rohový plech
  • Posouzení na smyk pro rohový plech
  • Působení tlakové síly ve stojině sloupu a analýza vzpěru pro plech stojiny
  • Je-li vyžadováno:
   • Posouzení diagonální výztuhy
   • Výztuha stojiny
   • Zesílení stojiny sloupu
  • Působení tlakové síly v příčli
  • Posouzení svarů
 4. Model přípoje v RFEMu

  Výsledky

  Rozhodující posouzení sloupu a příčle se zobrazí v tabulce výsledků včetně geometrie přípoje. V dalších tabulkách výsledků lze ověřit všechny důležité podrobnosti posouzení, například délky kluzových čar, únosnost šroubů, napětí ve svarech nebo tuhosti spojů. Všechny přípoje jsou vizualizovány ve 3D renderované grafice.

  Rozměry, vlastnosti materiálu a svary, které mají význam pro konstrukční provedení přípoje, se zobrazí okamžitě a mohou se zahrnout do výstupní dokumentace. Přípoje lze graficky znázornit v přídavném modulu RF-/FRAME-JOINT Pro nebo přímo na RFEM/RSTAB modelu. Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo je přidat do globálního tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Díky rozměrově odpovídajícím výsledkům může optimální vizuální kontrola proběhnout již ve fázi navrhování.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD