Přídavný modul RF-/FRAME-JOINT Pro pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Přídavný modul RF-/FRAME JOINT Pro navrhuje a klasifikuje ohybově tuhé šroubované přípoje mezi sloupy a příčlemi. Tuhé šroubované přípoje se posuzují pomocí metody mezního zatížení podle Eurokódu 3 nebo DIN 18800.

Dále je možné použít výztuhy, zesílení stojin a vložky a zároveň ověřit, zda lze navržené přípoje sešroubovat.

 1. Základní údaje

  Základní vlastnosti

  • Posouzení rámových rohů, T-spojů, křížových spojů a spojitých sloupů s I-profily
  • Převzetí údajů o geometrii a zatížení z programu RFEM/RSTAB nebo ruční zadání přípoje (například pro přepočet bez vytvoření RFEM/RSTAB modelu)
  • Přípoje bez přesahu na horním okraji nebo přípoje s řadou šroubů na přesahu
  • Posouzení na kladné nebo záporné momenty rámového rohu
  • Různé sklony příčlí vpravo a vlevo; možnost použití na rámy sedlových a pultových střech
  • Zohlednění dalších přírub v příčli, například průřezů s náběhem
  • Symetrické a nesymetrické T-spoje nebo křížové spoje
  • Přípoj na obou stranách s různými výškami průřezů vpravo a vlevo
  • Automatický návrh uspořádání šroubů a nutných výztuh
  • Zvláštní návrhový režim s možností určení všech roztečí šroubů, svarů a tloušťky plechů
  • Ověření schopnosti šroubovat s nastavitelnou velikostí použitých klíčů
  • Klasifikace přípoje podle tuhosti s analýzou tuhosti pružiny přípoje pro zohlednění ve výpočtu vnitřních sil
  • Kontrola až 45-ti jednotlivých návrhů (komponentů) přípoje
  • Automatické stanovení rozhodujících vnitřních sil pro jednotlivá posouzení
  • Ovladatelná grafika přípoje v režimu renderování včetně údajů o materiálu, tloušťce plechů, svarů, roztečí šroubů a všech rozměrů konstrukce
  • Integrované a flexibilní nastavení národních příloh normy EN 1993-1-8
  • Automatický přepočet vnitřních sil na základě analýzy konstrukce odpovídajících průřezů i v případě excentrických prutových spojů
  • Automatické stanovení počáteční tuhosti přípoje Sj,ini
  • Podrobná kontrola správnosti všech rozměrů včetně údajů o vstupních limitech (například pro vzdálenosti okrajů a rozteče otvorů)
  • Volitelné působení tlakových sil ve sloupu pomocí kontaktu
  • Možnost aktualizace výšky průřezu příčle u přípojů s náběhem po předchozí optimalizaci geometrie přípoje v modulu RF-/FRAME-JOINT Pro
 2. Zadávání geometrie

  Vstupní data

  Přídavným modul RF-/FRAME-JOINT Pro umožňuje dimenzování a návrh přípoje konstrukcí analyzovaných v programu RFEM/RSTAB. Není-li k dispozici žádný RFEM/RSTAB model, je možné zadat geometrii a zatížení ručně, například pro ověření vedlejších výpočtů.

  Nejdříve se v programu RFEM/RSTAB vybere uzel pro posouzení. Napojené pruty se automaticky rozpoznají a uzlu se přiřadí určitý typ přípoje. Poté lze v závislosti na typu přípoje zadat podrobnosti pro žebra, opěrné desky, plechy stojin, šrouby, svary a rozteče otvorů pomocí dalších vstupních možností. Zatížení se definuje výběrem zatěžovacích stavů, kombinací zatížení a kombinací výsledků.

  RF-/FRAME-JOINT Pro v režimu „předběžného návrhu“ nabídne po prvním výpočtu vhodná uspořádání. Výběrem požadované varianty uspořádání se zobrazí všechna posouzení v podrobných tabulkách a nejrůznějších grafikách.

 3. Posouzení přípoje, příčel

  Posouzení

  RF-/FRAME-JOINT Pro provádí následující posouzení podle EN 1993-1-8 nebo DIN 18800:

  • Posouzení čelní desky příčle a příruby sloupu podle teorie plastických kloubů
  • Posouzení šroubů na tah (včetně kontaktních sil)
  • Posouzení šroubů na smyk
  • Působení tahové síly ve stojině sloupu a ve stojině příčle
  • Analýza vzpěru pro rohový plech
  • Posouzení na smyk pro rohový plech
  • Působení tlakové síly ve stojině sloupu a analýza vzpěru pro plech stojiny
  • Je-li vyžadováno:
   • Posouzení diagonální výztuhy
   • Výztuha stojiny
   • Zesílení stojiny sloupu
  • Působení tlakové síly v příčli
  • Posouzení svarů
 4. Model přípoje v RFEMu

  Výsledky

  Rozhodující posouzení sloupu a příčle se zobrazí v tabulce výsledků včetně geometrie přípoje. V dalších tabulkách výsledků lze ověřit všechny důležité podrobnosti posouzení, například délky kluzových čar, únosnost šroubů, napětí ve svarech nebo tuhosti spojů. Všechny přípoje jsou vizualizovány ve 3D renderované grafice.

  Rozměry, vlastnosti materiálu a svary, které mají význam pro konstrukční provedení přípoje, se zobrazí okamžitě a mohou se zahrnout do výstupní dokumentace. Přípoje lze graficky znázornit v přídavném modulu RF-/FRAME-JOINT Pro nebo přímo na RFEM/RSTAB modelu. Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo je přidat do globálního tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Díky rozměrově odpovídajícím výsledkům může optimální vizuální kontrola proběhnout již ve fázi navrhování.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

  1 120,00 USD

 • Další licence

  504,00 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • FRAME-JOINT Pro 8.xx

  1 120,00 USD

 • Další licence

  504,00 USD