RF-/FRAME-JOINT Pro | Výsledky

Funkce programu

Rozhodující posouzení sloupu a příčle se zobrazí v tabulce výsledků včetně geometrie přípoje. V dalších tabulkách výsledků lze ověřit všechny důležité podrobnosti posouzení, například délky kluzových čar, únosnost šroubů, napětí ve svarech nebo tuhosti spojů. Všechny přípoje jsou vizualizovány ve 3D renderované grafice.

Rozměry, vlastnosti materiálu a svary, které mají význam pro konstrukční provedení přípoje, se zobrazí okamžitě a mohou se zahrnout do výstupní dokumentace. Přípoje lze graficky znázornit v přídavném modulu RF-/FRAME-JOINT Pro nebo přímo na RFEM/RSTAB modelu. Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo je přidat do globálního tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Díky rozměrově odpovídajícím výsledkům může optimální vizuální kontrola proběhnout již ve fázi navrhování.

RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD