RX-TIMBER Continuous Beam

Software pro navrhování a statiku dřevěných konstrukcí

 • Dřevěná konstrukce - železniční stanice v Canary Wharf v Londýně

Výpočet a posouzení spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RX-TIMBER Continuous Beam posuzuje nosníky podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo podle DIN 1052:2008-12. Provádí se přitom posouzení mezního stavu únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti.


1

Základní vlastnosti

 • Posouzení následujících geometrických modelů:
  • Prostý nosník s konzolami a bez konzol
  • Spojitý nosník s konzolami a bez konzol
  • Gerberův nosník s konzolami a bez konzol
 • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
  • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
  • NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
  • DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
  • SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
  • NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
  • UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
  • NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
  • ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
  • PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
  • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
  • STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
  • SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
  • ČSN EN 1995-1-1:2007-09 (Česká republika)
  • BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Spojené království)
 • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
 • Nejrůznější možnosti redukce podle zvolené normy
 • Snadné zadání geometrie s doprovodnou grafikou
 • Libovolné zadání geometrie náběhu. Volný výběr úhlu natočení vláken umožňuje uživatelské nastavení posouzení tlačených a tažených oblastí pro ohyb
 • Rozsáhlá a rozšiřitelná databáze materiálů
 • Stanovení využití, podporových sil a deformací
 • Barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
 • Přímý export dat do MS Excel
 • DXF rozhraní pro přípravu výrobní dokumentace v CAD
 • Jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
 • Ověřitelný tiskový protokol se všemi potřebnými posouzeními. Tiskový protokol je k dispozici v mnoha jazycích, například v češtině, němčině angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
 • Přímý import dat ve formátu stp z různých CAD programů
2

Vstupní data

Při modelování nosníku jsou k dispozici různé varianty. Zadání geometrie usnadňuje grafické znázornění. Úpravy se automaticky aktualizují. Pro posouzení mezního stavu použitelnosti je možné nastavit průhyb konzoly nezávisle na průhybu pole nosníku.

Pro zadávání stálých zatížení (například střešní konstrukce) je k dispozici rozsáhlá a rozšiřitelná databáze materiálů. Integrované generátory umožňují vytváření různých zatěžovacích stavů pro zatížení větrem a sněhem.

Zatěžovací stavy jsou pro kontrolu znázorněny graficky a zatížení se kombinují v automaticky generovaných kombinacích zatěžovacích stavů podle EC 5. Tímto způsobem jsou vstupní data omezena na minimum. Avšak zatížení lze definovat také ručně.

3

Posouzení

V programu RX-TIMBER Continuous Beam lze definovat následující parametry výpočtu:

 • Posouzení MSÚ, MSP a/nebo požární odolnosti
 • Výběr požadovaných posouzení
 • Nastavení zobrazení podporových sil a deformací
 • Přizpůsobení doporučených mezních hodnot pro posouzení MSP
 • Definice parametrů pro posouzení požární odolnosti podle zjednodušené metody
 • Volitelné posouzení kmitání
4

Výsledky

Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení včetně všech požadovaných mezihodnot, seřazené podle různých kritérií v přehledně uspořádaných tabulkách výsledků. Podrobný výkaz všech mezihodnot zajišťuje vysokou přehlednost všech posouzení. Ve zvláštním grafickém okně lze zobrazit průběhy vnitřních sil pro každé místo x na nosníku. Přitom je možné znázornit deformace i jednotlivé vnitřní síly.

Podrobná posouzení a zvolené průběhy výsledků lze přidat do tiskového protokolu, který zajišťuje přehledně strukturovanou dokumentaci. Tiskový protokol může obsahovat také grafiky, popisky, náčrty a další náležitosti. Zároveň je možné individuálně vybrat jednotlivé údaje o posouzení, které má tiskový protokol obsahovat.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
360,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam

Samostatný program

Posouzení lepených lamelových nosníků

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Column

Samostatný program

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Frame

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Purlin

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Brace

Samostatný program

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Roof

Samostatný program

Posouzení dřevěných krovů

Cena za první licenci
360,00 USD