RX-TIMBER Continuous Beam

Ukázkové video: RX-TIMBER Continuous Beam - Spojitý nosník

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

RX-TIMBER Continuous Beam posuzuje nosníky podle normy EN 1995‑1‑1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008‑12. Během výpočtu se provádí také posouzení na mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti a posouzení požární odolnosti.

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících geometrických modelů:
   • Prostý nosník s konzolami a bez konzol
   • Spojitý nosník  konzolami a bez konzol
   • Gerberův nosník s konzolami a bez konzol
  • V EC 5 (EN 1995) jsou aktuálně k dispozici následující národní přílohy:
   •  ČSN EN 1995-1-1:2009-07 (Česká republika)
   •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
   • Belgium NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
   •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
   •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11(Finsko)
   •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
   •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
   •  DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
   •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
   •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
   •  ÖNORM B 1995-1-1:205-06 (Rakousko)
   •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
   • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Spojené království)
   •  SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
  • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
  • Nejrůznější možností redukce podle zvolené normy
  • Snadné zadávání geometrie s doprovodnou grafikou
  • Libovolné zadání geometrie náběhu. Možnost volby úhlu natočení vláken umožňuje uživatelské nastavení posouzení tlačených a tažených oblastí pro ohyb
  • Rozsáhlá databáze materiálů, kterou lze kdykoli doplňovat
  • Stanovení maximálního posouzení, podporových sil a deformací
  • Barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
  • Přímý export dat do MS Excel
  • DXF rozhraní pro zhotovení výrobní dokumentace v CAD
  • Dostupné jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština a ruština
  • Ověřitelný tiskový protokol se všemi potřebnými posouzeními. Jako výstupní jazyk je k dispozici řada jazyků, například čeština, němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, polština, portugalština, nizozemština a jiné
  • Přímý import dat ve formátu stp z různých CAD programů
 2. .1 Základní údaje

  Vstupní data

  Při modelování nosníku jsou k dispozici různé varianty. Zadání geometrie usnadňuje grafické znázornění. Úpravy se automaticky aktualizují. Pro posouzení mezního stavu použitelnosti je možné nastavit průhyb konzoly nezávisle na průhybu pole nosníku.

  Pro zadávání stálých zatížení (například střešní konstrukce) lze využít velmi rozsáhlou, rozšiřitelnou databázi materiálů. Integrované generátory usnadňují vytváření různých zatěžovacích stavů pro zatížení větrem a sněhem.

  Pro kontrolu zadaných údajů jsou zatěžovací stavy znázorněny graficky. Zatížení se kombinují v automaticky generovaných kombinací zatěžovacích stavů podle EC 5. Tímto způsobem jsou vstupní data omezena na minimum. Avšak zatížení lze definovat také ručně.

 3. .5 Řídicí parametry

  Posouzení

  V programu RX-TIMBER Continuous Beam lze definovat následující parametry výpočtu:

  • Výběr požadovaných posouzení
  • Nastavení zobrazení podporových sil a deformací
  • Přizpůsobení doporučených mezních hodnot deformační analýze
  • Definice parametrů pro posouzení požární odolnosti podle zjednodušené metody
  • Volitelné posouzení na vibrace
 4. .2 Posouzení po nosnících

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení včetně všech požadovaných mezihodnot, seřazené podle různých kritérií v přehledně uspořádaných tabulkách výsledků. Podrobný výkaz všech mezihodnot zajišťuje vysokou přehlednost všech posouzení. Ve zvláštním grafickém okně lze zobrazit průběhy vnitřních sil pro každé místo x na nosníku. Přitom je možné znázornit deformace i jednotlivé vnitřní síly.

  Podrobná posouzení a zvolené průběhy výsledků lze přidat do tiskového protokolu, který zajišťuje přehledně strukturovanou dokumentaci. Tiskový protokol může obsahovat také grafiky, popisky, náčrty a další náležitosti. Zároveň je možné individuálně vybrat jednotlivé údaje o posouzení, které má tiskový protokol obsahovat.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
360,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Samostatný program

Posouzení lepených lamelových nosníků

Cena za první licenci
1 120,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Column 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Frame 2.xx

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Brace 2.xx

Samostatný program

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Roof 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných krovů

Cena za první licenci
360,00 USD