RX-TIMBER Purlin

Ukázkové video: RX-TIMBER Purlin - Sdružená vaznice (anglicky)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Posouzení vaznic a spojitých nosníků

RX-TIMBER Purlin posuzuje nosníky na mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti a požární odolnost podle norem EN 1995‑1‑1 nebo DIN 1052:2008‑12.

Kromě přesného a automatického generování zatížení včetně odpovídajících kombinací zatěžovacích stavů program určuje také nutné spojovací prvky v oblasti spojení.

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících geometrických typů:
   • Nosníky o jednom poli s nebo bez konzol
   • Spojité nosníky s nebo bez konzol
   • Kloubový nosníkový systém (nosníky Gerber) s nebo bez konzol
  • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
  • Automatické vytváření požadovaných kombinací pro posouzení mezního stavu únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Německo)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgie)
   • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dánsko)
   • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finsko)
   • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francie)
   • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Itálie)
   • NEN EN 1995-1-1/Pozn: 2007-11 (Nizozemsko)
   • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Rakousko)
   • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polsko)
   • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
   • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Slovinsko)
   • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Česká republika)
   • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Spojené království)
  • Zohlednění možností optimalizace podle uživatelských specifikací podle příslušné normy:
   • Smyková redukce jednotlivých zatížení v blízkosti podpory
   • Smykové snížení zatížení při zadání zatížení v horním bodě průřezu
   • Redistribuce momentů v podporové oblasti
   • Redukce napětí v kroucení uživatelsky zadaným momentem
   • Zvýšení tuhosti v ohybu pro ohybové deformace s plochým nebo bočním okrajem
  • Jednoduché zadání geometrie s názornými obrázky
  • Rozsáhlá databáze materiálů pro obě normy
  • Volitelné rozšíření databáze materiálů o další materiály
  • Rozsáhlá databáze stálých zatížení
  • Přidělení nosné konstrukce pro třídy služeb a specifikace kategorií služeb
  • Stanovení návrhových poměrů, podporových sil a deformací
  • Informační ikona označující úspěšné nebo neúspěšné posouzení
  • Barevné referenční stupnice ve výsledkových tabulkách
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Jazyky programu: angličtina, němčina, čeština, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
  • Ověřitelné výstupní protokoly včetně všech požadovaných návrhů. Výstupní protokol je k dispozici v mnoha výstupních jazycích, např. V angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, češtině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
  • Přímý import souborů stp z různých CAD programů
 2. 1.3 Průřez a spojení

  Vstupní data

  Při modelování nosníku jsou k dispozici různé varianty. Výběrem typu střechy se určí vhodná poloha vaznice pro generování zatížení větrem a sněhem.

  U typu nosníku lze vybrat spojitý nosník nebo vaznici. V případě spojitého nosníku je možné definovat podmínky kloubového podepření nosníků. V případě vaznice nelze měnit podmínky kloubového podepření. V tomto případě se zohlední dvojitý průřez pro oblast spojení. Navíc je k dispozici řada spojovacích prvků:

  • Hřebíky (předvrtané / nepředvrtané)
  • Hmoždíky různých typů
  • Šrouby – upevňovací systém WT od firmy SFS intec
  • Uživatelské zadání pomocí charakteristické únosnosti

  Z databáze materiálů lze vybrat odpovídající třídu pevnosti dřevěného materiálu. Databáze obsahuje všechny druhy materiálů specifikované v EN 1995-1-1:2004 (Eurokód 5) a DIN 1052:2008-12 pro lepené lamelové dřevo, listnaté a jehličnaté dřevo. Dále je možné databázi rozšířit o vlastní třídu pevnosti s uživatelsky definovanými vlastnostmi materiálu. Při zadávání stálých zatížení (například střešní konstrukce) lze rovněž využít velmi rozsáhlou, rozšiřitelnou databázi materiálů.

  Integrované generátory usnadňují vytváření různých zatěžovacích stavů pro zatížení větrem a sněhem. Informační tlačítka zobrazí mapy s větrnými a sněhovými oblasti dané země. Příslušná zóna se vybere dvojitým kliknutím. Pro kontrolu zadaných údajů jsou zatěžovací stavy znázorněny graficky.

  Zatížení lze definovat také ručně. Podle generovaných zatížení program automaticky vytvoří kombinace zatížení pro posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti.

 3. .5 Řídící parametry

  Posouzení

  Při posouzení únosnosti průřezu se analyzuje tah a tlak ve směru vláken, ohyb, ohyb v kombinaci s tahem/tlakem a smyk vlivem posouvající síly s kroucením nebo bez kroucení. Posouzení probíhá na úrovni návrhových hodnot napětí. Pro posouzení konstrukčních dílců s rizikem vzpěru nebo klopení podle metody náhradního prutu se uvažuje osový tlak, ohyb a interakci ohybu s tlakem/tahem.

  Dále se stanoví průhyb v charakteristických a kvazistálých návrhových situacích pro vnitřní pole a konzoly. Jednotlivé návrhové případy umožňují flexibilní posouzení vybraných účinků pro samostatné stabilitní analýzy. Způsob posouzení lze nastavit v řídicích parametrech výpočtu.

 4. 2.1 Kombinace zatěžovacích stavů

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení včetně všech požadovaných mezihodnot, seřazené podle různých kritérií v přehledně uspořádaných tabulkách výsledků. Podrobný výkaz všech mezihodnot zajišťuje vysokou přehlednost všech posouzení. Ve zvláštním grafickém okně lze zobrazit průběhy vnitřních sil pro každé místo x na nosníku. Přitom je možné znázornit deformace i jednotlivé vnitřní síly.

  Výsledky posouzení jednotlivých mezních stavů jsou seřazeny podle prutu spojovacího prvku. Tímto způsobem lze vysledovat každou hodnotu stanovenou pro výpočet. Podrobná posouzení a zvolené průběhy výsledků lze přidat do tiskového protokolu, který zajišťuje přehledně strukturovanou dokumentaci. Tiskový protokol může obsahovat také grafiky, popisky, náčrty a další náležitosti. Zároveň je možné individuálně vybrat jednotlivé údaje o posouzení, které se mají v tiskovém protokolu zobrazit.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
360,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Samostatný program

Posouzení lepených lamelových nosníků

Cena za první licenci
1 120,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Column 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Samostatný program

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Frame 2.xx

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Brace 2.xx

Samostatný program

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Roof 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných krovů

Cena za první licenci
360,00 USD