RX-TIMBER Purlin

Software pro navrhování a statiku dřevěných konstrukcí

 • Dřevěná konstrukce - železniční stanice v Canary Wharf v Londýně

Posouzení vaznic a spojitých nosníků

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RX-TIMBER Purlin posuzuje nosníky na mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti a požární odolnost podle norem EN 1995‑1‑1 nebo DIN 1052:2008‑12.

Kromě přesného a automatického generování zatížení včetně odpovídajících kombinací zatěžovacích stavů program určuje také nutné spojovací prvky v oblasti spojení.

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících geometrických modelů:
   • Prostý nosník s konzolami a bez konzol
   • Spojitý nosník s konzolami a bez konzol
   • Gerberův nosník s konzolami a bez konzol
  • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
  • Automatické vytvoření požadovaných kombinací pro posouzení mezního stavu únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
   • DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
   • SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
   • NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
   • UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
   • NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
   • ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
   • PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
   • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
   • STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
   • ČSN EN 1995-1-1:2007-09 (Česká republika)
   • BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Spojené království)
  • Možnosti optimalizace lze zohlednit nastvením parametrů podle příslušné normy:
   • Redukce posouvajících sil u osamělého zatížení v blízkosti podpory
   • Redukce posouvajících sil u zatížení působícího v nejvyšším bodě průřezu
   • Redistribuce momentů v oblasti podepření
   • Redukce torzního namáhání uživatelskou specifikací momentu
   • Zvýšení ohybové pevnosti při namáhání ve směru lepených spár lamel nebo kolmo na tento směr
  • Snadné zadávání geometrie s doprovodnou grafikou
  • Rozsáhlá databáze materiálů pro obě normy
  • Volitelné rozšíření databáze materiálů o další materiály
  • Rozsáhlá databáze stálých zatížení
  • Zařazení konstrukce do třídy provozu a specifikace kategorií tříd provozu
  • Stanovení využití, podporových sil a deformací
  • Informační ikona zobrazující úspěšné nebo neúspěšné posouzení
  • Barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
  • Ověřitelný tiskový protokol se všemi potřebnými posouzeními. Tiskový protokol je k dispozici v mnoha jazycích, například v češtině, němčině angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
  • Přímý import dat ve formátu stp z různých CAD programů
 2. Vstupní data

  Při modelování nosníku jsou k dispozici různé varianty. Výběrem typu střechy se určí vhodná poloha vaznice pro generování zatížení větrem a sněhem.

  U typu nosníku lze vybrat spojitý nosník nebo vaznici. V případě spojitého nosníku je možné definovat podmínky kloubového podepření nosníků. V případě vaznice nelze měnit podmínky kloubového podepření. V tomto případě se zohlední dvojitý průřez pro oblast spojení. Navíc je k dispozici řada spojovacích prvků:

  • Hřebíky (předvrtané / nepředvrtané)
  • Hmoždíky různých typů
  • Šrouby – upevňovací systém WT od firmy SFS intec
  • Uživatelské zadání pomocí charakteristické únosnosti

  Z databáze materiálů lze vybrat odpovídající třídu pevnosti dřevěného materiálu. Databáze obsahuje všechny druhy materiálů specifikované v EC 5 pro lepené lamelové dřevo, listnaté a jehličnaté dřevo. Dále je možné databázi rozšířit o vlastní třídu pevnosti s uživatelsky definovanými vlastnostmi materiálu. Při zadávání stálých zatížení (například střešní konstrukce) lze rovněž využít velmi rozsáhlou, rozšiřitelnou databázi materiálů.

  Integrované generátory usnadňují vytváření různých zatěžovacích stavů pro zatížení větrem a sněhem. Informační tlačítka zobrazí mapy s větrnými a sněhovými oblasti dané země. Příslušná zóna se vybere dvojitým kliknutím. Pro kontrolu zadaných údajů jsou zatěžovací stavy znázorněny graficky.

  Zatížení lze definovat také ručně. Podle generovaných zatížení program automaticky vytvoří kombinace zatížení pro posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti.

 3. Posouzení

  Při posouzení únosnosti průřezu se analyzuje tah a tlak ve směru vláken, ohyb, ohyb v kombinaci s tahem/tlakem a smyk vlivem posouvající síly s kroucením nebo bez kroucení. Posouzení probíhá na úrovni návrhových hodnot napětí. Pro posouzení konstrukčních dílců s rizikem vzpěru nebo klopení podle metody náhradního prutu se uvažuje osový tlak, ohyb a interakci ohybu s tlakem/tahem.

  Dále se stanoví průhyb v charakteristických a kvazistálých návrhových situacích pro vnitřní pole a konzoly. Jednotlivé návrhové případy umožňují flexibilní posouzení vybraných účinků pro samostatné stabilitní analýzy. Způsob posouzení lze nastavit v řídicích parametrech výpočtu.

 4. Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky posouzení včetně všech požadovaných mezihodnot, seřazené podle různých kritérií v přehledně uspořádaných tabulkách výsledků. Podrobný výkaz všech mezihodnot zajišťuje vysokou přehlednost všech posouzení. Ve zvláštním grafickém okně lze zobrazit průběhy vnitřních sil pro každé místo x na nosníku. Přitom je možné znázornit deformace i jednotlivé vnitřní síly.

  Výsledky posouzení jednotlivých mezních stavů jsou seřazeny podle prutu spojovacího prvku. Tímto způsobem lze vysledovat každou hodnotu stanovenou pro výpočet. Podrobná posouzení a zvolené průběhy výsledků lze přidat do tiskového protokolu, který zajišťuje přehledně strukturovanou dokumentaci. Tiskový protokol může obsahovat také grafiky, popisky, náčrty a další náležitosti. Zároveň je možné individuálně vybrat jednotlivé údaje o posouzení, které se mají v tiskovém protokolu zobrazit.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
360,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam

Samostatný program

Posouzení lepených lamelových nosníků

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Column

Samostatný program

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER DLT

Samostatný program

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Frame

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Brace

Samostatný program

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Roof

Samostatný program

Posouzení dřevěných krovů

Cena za první licenci
360,00 USD