RX-TIMBER Purlin | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Posouzení následujících geometrických tvarů:
  • Prostý nosník s konzolou/bez konzoly
  • Spojitý nosník s konzolou/bez konzoly
  • Gerberův nosník s konzolou/bez konzoly
 • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
 • Automatické vytvoření požadovaných kombinací pro posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti
 • V EC 5 (EN 1995) jsou aktuálně k dispozici následující národní přílohy:
  •  ČSN EN 1995-1-1:2009-07 (Česká republika)
  •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
  • Belgium NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
  •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
  •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
  •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
  •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
  •  DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
  •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
  •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
  •  ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
  •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
  • United Kingdom BS EN 1995-1-1 2009-10 (Spojené království)
  •  SS EN 1995-1-1:2004 (Švédsko)
 • Možnosti optimalizace lze zohlednit nastavením parametrů podle příslušné normy:
  • Redukce posouvajících sil u osamělého zatížení v blízkosti podpory
  • Redukce posouvajících sil u zatížení působícího v nejvyšším bodě průřezu
  • Redistribuce momentů v oblasti podepření
  • Redukce torzního namáhání uživatelskou specifikací momentu
  • Zvýšení ohybové pevnosti při namáhání ve směru lepených spár lamel nebo kolmo na tento směr
 • Snadné zadání geometrie s doprovodnými grafikami
 • Rozsáhlá databáze materiálů pro obě normy
 • Možnost rozšíření databáze materiálů o libovolné materiály
 • Rozsáhlá databáze stálých zatížení
 • Zařazení konstrukce do třídy provozu a specifikace kategorií tříd provozu
 • Stanovení maximálního posouzení, podporových sil a deformací
 • Informační ikona zobrazující úspěšné nebo neúspěšné posouzení
 • Barevné referenční stupnice  tabulkách výsledků
 • Přímý export dat do MS Excel
 • Dostupné jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština a ruština
 • Ověřitelný tiskový protokol se všemi potřebnými posouzeními. Jako výstupní jazyk je k dispozici řada jazyků, například čeština, němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, polština, portugalština, nizozemština a jiné
 • Přímý import dat ve formátu stp z různých CAD programů
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD