RX-TIMBER Purlin | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Posouzení následujících geometrických modelů:
  • Prostý nosník s konzolami a bez konzol
  • Spojitý nosník s konzolami a bez konzol
  • Gerberův nosník s konzolami a bez konzol
 • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
 • Automatické vytvoření požadovaných kombinací pro posouzení mezního stavu únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti
 • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
  • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
  • NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
  • DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
  • SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
  • NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
  • UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
  • NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
  • ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
  • PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
  • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
  • STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
  • SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
  • ČSN EN 1995-1-1:2007-09 (Česká republika)
  • BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Spojené království)
 • Možnosti optimalizace lze zohlednit nastvením parametrů podle příslušné normy:
  • Redukce posouvajících sil u osamělého zatížení v blízkosti podpory
  • Redukce posouvajících sil u zatížení působícího v nejvyšším bodě průřezu
  • Redistribuce momentů v oblasti podepření
  • Redukce torzního namáhání uživatelskou specifikací momentu
  • Zvýšení ohybové pevnosti při namáhání ve směru lepených spár lamel nebo kolmo na tento směr
 • Snadné zadávání geometrie s doprovodnou grafikou
 • Rozsáhlá databáze materiálů pro obě normy
 • Volitelné rozšíření databáze materiálů o další materiály
 • Rozsáhlá databáze stálých zatížení
 • Zařazení konstrukce do třídy provozu a specifikace kategorií tříd provozu
 • Stanovení využití, podporových sil a deformací
 • Informační ikona zobrazující úspěšné nebo neúspěšné posouzení
 • Barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
 • Přímý export dat do MS Excel
 • Jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
 • Ověřitelný tiskový protokol se všemi potřebnými posouzeními. Tiskový protokol je k dispozici v mnoha jazycích, například v češtině, němčině angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
 • Přímý import dat ve formátu stp z různých CAD programů
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD