Distribuční centrum pro americké a kanadské supermarkety

Projekt zákazníka

Statika a konstrukce NEDCON B.V.
Doetinchem, Nizozemsko
www.nedcon.com

V roce 2016 byla společnost NEDCON pověřena montáží ocelové konstrukce ve dvou plně automatizovaných distribučních centrech pro dva obchodní řetězce. Jedno centrum se nachází v americkém státě Michigan, druhé v kanadské provincii Alberta.

NEDCON je nezávislá společnost, která vyrábí skladovací systémy a od roku 2004 patří k mezinárodnímu ocelářskému koncernu voestalpine. Sídlo společnosti je v nizozemském Doetinchemu, výroba probíhá v Pardubicích. Kromě toho má společnost NEDCON zastoupení v několika evropských zemích i ve Spojených státech.

Konstrukce a posouzení

NEDCON navrhl ocelovou konstrukci pro automatizované skladovací a vyhledávací systémy (AS/RS), kterou tvoří ocelový paletový regál obsluhovaný jeřábovým zakladačem a rozsáhlá plocha s obsluhovacími plošinami pro příslušenství. Budova má rozměry 260 x 190 metrů, což odpovídá velikosti asi sedmi fotbalových hřišť. Celková skladovací kapacita každého projektu činí více než 38 000 palet.

Použito bylo několik ocelových regálových systémů, které dosahují výšky přibližně 22,5 m. Konstrukční prvky jsou vyrobeny z tenkostěnných ocelových průřezů. Konstrukci tvoří diagonálně vyztužené svislé rámy spojené nosníky, které přenášejí zatížení z palet.

V podélném směru konstrukce diagonální ztužení chybí. Vyztužení tu zajišťují pružné bezšroubové spoje nosníků a stojek, které spolu se značným zatížením od uskladněného zboží zvyšují náchylnost konstrukce vůči působení účinků druhého řádu.

Dále bylo třeba uvažovat seizmická zatížení, což zvýšilo náročnost posouzení. Úkolem bylo prověřit posun regálu v mezním stavu použitelnosti (MSP) tak, aby byly dodrženy velmi přísné deformační limity. Cílem bylo zajistit řádnou funkci regálového systému při použití automatizovaných obslužných zařízení.

V programu RFEM byl vytvořen 3D model konstrukce a proveden geometricky nelineární výpočet. Pomocí přídavného modulu RF‑DYNAM Pro se zohlednila seizmická zatížení v souladu s příslušnými normami pro USA (IBC 2012 a RMI 2008) a Kanadu (NBCC 2010 a RMI 2008).

Některé konstrukční prvky jsou náchylné ke klopení. Proto byly posouzeny na prostorový vzpěr v přídavném modulu RF‑FE‑LTB. Výsledky pak byly ověřeny fyzikálními testy.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD