Narożna ściana murowana z drzwiami

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i zaimportuj go do programu Dlubal Software!

  • Modele do pobrania

Model do pobrania

13. października 2021

002723

RFEM 6

3d

Pręty | Powierzchnie

Powierzchnie | Ściany

Opis

Model stworzony przez zespół techniczny Dlubal Latam. Model jest również dostępny jako sparametryzowany blok na stronie firmy Dlubal Latam.

Słowa kluczowe

naroże mur Drzwi

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 92x
  • Pobrane 9x
  • Liczba węzłów 12
  • Liczba linii 16
  • Liczba prętów 14
  • Ilość powierzchni 4
  • Ciężar całkowity 8158 t
  • Wymiarowanie 5300 x 3900 x 3106 m
  • Wersja programu 5.27.00

Wyłączenie odpowiedzialności

Modele do pobrania

Ten model do analizy statyczno -wytrzymałościowej można pobrać i wykorzystać w celach szkoleniowych lub w swoich projektach. Nie gwarantujemy jednak, że model jest poprawny i kompletny.