Połączenie splatane | AISC 360-16

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i otwórz w programach Dlubal!

 • Modele do pobrania

Model do pobrania

21. maja 2023

004179

Cisca Tjoa

RFEM 6

3d

Pręty

Opis

FAQ 005383 | Połączenie typu splatanego wg AISC 360-16 Przykład II.A-3

Model zastosowany w

Słowa kluczowe

Nakładka Połączenie splatane Połączenie AISC Złącze splatane

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 453x
 • Pobrane 19x
 • Zaktualizowane 23. maja 2023
 • Liczba węzłów 6
 • Liczba linii 4
 • Liczba prętów 4
 • Liczba powierzchni 0
 • Ilość brył 0
 • Ilość przypadków obciążenia 1
 • Ilość KO 1
 • Ilość kombinacji wyników 0
 • Ciężar całkowity 0,182 t
 • Wymiarowanie 1,524 x 1,219 x 0,000 m

Wyłączenie odpowiedzialności

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Model do analizy statyczno-wytrzymałościowej, który można pobrać, może zostać wykorzystany do celów uczenia się lub testowania. Nie ma gwarancji ani odpowiedzialności za dokładność lub kompletność modelu.