Nowy budynek Saldome2 w Rheinfelden, Szwajcaria

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Häring Projekt AG
R. Schneider, C. Zihlmann
www.haring.ch
Inwestor Schweizer Rheinsalinen AG
www.rheinsalinen.ch

Długość: 120 m, szerokość: 120 m, wysokość: 31,6 m
Węzły: 211, pręty: 582, materiały: 1, przekroje: 1

W maju 2012 został oficjalnie otwarty nowy budynek Saldome2 szwajcarskiej firmy Rheinsalinen AG. Posiadając rozpiętość 120 m i wysokość wynoszącą 31,6 m, prezentowany magazyn soli stanowi największą konstrukcję kopułową w Europie. Została ona zaprojektowana i wybudowana przez szwajcarską firmę specjalizującą się w konstrukcjach drewnianych Häring. Analiza strukturalna została przeprowadzona przez inżynierów firmy Häring: R. Schneidera i C. Zihlmanna, przy użyciu programów RSTAB i TIMBER Pro firmy Dlubal.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD