Powierzchnie typu B-Spline

Wskazówki i porady

Zamiast powierzchni czworobocznej mogą Państwo użyć powierzchnię B-spline. Kształt powierzchni B-spline można regulować dzięki pomocy zintegrowanych węzłów. W zależności od stopnia złożoności powierzchni, możliwe jest utworzenie powierzchni B-spline z 3x3 lub 4x4 węzłami pomocniczymi.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD