Rozważanie minimalnych odległości pomiędzy dwiema suwnicami

Wskazówki i porady

W przypadku przebudowy lub rozbudowy hali, jej właściciel może chcieć dodać drugą lub trzecią suwnicę do już istniejącej. Ponieważ zazwyczaj jest tak, że w oryginalnym projekcie nie bierze się pod uwagę innych suwnic, najlepszym rozwiązaniem jest zaprojektowanie min. odległości pomiędzy suwnicami. Odbywa się to za pomocą ustawień technologii suwnicy.

Podczas projektowania w programie CRANEWAY, możemy zastosować zderzaki suwnicy. Te mogą być przymocowane do jednej lub dwóch stron suwnicy.

Na przykład, jeśli odległość między dwiema suwnicami może wynosić jedynie 4 m, zderzak suwnicy 1 znajdować się będzie 2 m na prawo (okno dialogowe 1.4), natomiast zderzak suwnicy 2 znajdować się będzie 2 m na lewo.

Samodzielne Konstrukcje stalowe
CRANEWAY 8.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek podsuwnicowych według EN 1993-6 i DIN 4132

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD