Operacja Boole’a "Przenikanie"

Wskazówki i porady

Opcja „Przenikanie“ może Państwu ułatwić modelowanie skomplikowanych brył. Opcja ta dostępna jest w menu kontekstowym w zakładce “Bryły złożone“.

W przykładzie pokazanym na rysunku, na samym początku utworzono dwie pojedyncze bryły. Pierwsza bryła przedstawia grubość elementu, druga natomiast widok. Następnie, obie bryły zostały nałożone na siebie i połączone w jedną bryłę.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD