Diagramy obliczeń

Wskazówki i porady

Aby rejestrować i wyświetlać relację między różnymi wynikami obliczeń, możliwe jest użycie diagramów obliczeniowych. Możesz je tworzyć i wyświetlać za pomocą okna dialogowego „Parametry obliczeniowe” dostępnego w „Obliczeniach” → „Parametry obliczeń”.

Możesz utworzyć diagram w następujący sposób:

  1. Utwórz nowy diagram.
  2. Wybierz przypadek obciążenia lub kombinację, dla której schemat ma być wyświetlany.
  3. Ustaw typ wyniku dla osi pionowej i poziomej.

Po zakończeniu obliczeń i udostępnieniu wyników diagramy zostaną wyświetlone. W niektórych sytuacjach można aktywować funkcję przyrostowego zwiększania obciążenia podczas tworzenia diagramów obliczeniowych. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj ten artykuł .

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD