Reguły kombinacji przy rozważaniu przypadkowego skręcania

Wskazówki i porady

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Jeżeli w module RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads zostanie uwzględnione przypadkowe skręcenie, moduł eksportuje dwa przypadki obciążenia dla każdej wartości własnej: jeden z dodatnim momentem skręcającym, a drugi z ujemnym momentem skręcającym. Same wygenerowane obciążenia równoważne nie różnią się w tych dwóch przypadkach obciążeń.

Przypadki obciążeń wyeksportowane z RF- / DYNAM Pro są połączone z regułą SRSS lub CQC. Te dwa przypadki obciążenia na skręcanie należy połączyć jako grupę alternatywną, korzystając z OR. W tym przypadku należy zwrócić uwagę, że do porównania wykorzystywane są wartości bezwzględne rozpatrywanych wyników.

"Równoważna kombinacja liniowa" działa również w przypadku przypadkowego skręcania. Z tego względu podczas obliczania współczynników f zastosowanych w opcji "Zachowaj oznaczenie" należy zastosować alternatywną kombinację.

Wzory i przykład podano na rysunku.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD