Zasady łączenia podczas rozpatrywania przypadkowego skręcenia

Wskazówki i porady

W przypadku uwzględnienia przypadkowego skręcenia w module RF- / DYNAM Pro - Obciążenia ekwiwalentne , moduł eksportuje dwa przypadki obciążeń dla każdej wartości własnej: jeden z dodatnim momentem skrętnym, a drugi z ujemnym momentem skrętnym.

Przypadki obciążeń wyeksportowane z RF- / DYNAM Pro są łączone z regułą SRSS lub CQC. Dwa przypadki obciążeń skrętnych muszą być połączone jako grupa alternatywna, używając OR. W tym miejscu należy zauważyć, że wartości bezwzględne rozpatrywanych wyników są używane do porównania.

„Równoważna kombinacja liniowa” działa również w przypadku uwzględnienia przypadkowego skręcenia. Dlatego alternatywna kombinacja musi być stosowana przy obliczaniu współczynników f stosowanych w opcji „Zachowaj znak”.

Wzory i przykład podano na rysunku.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD