Łączenie członków z bryłami

Wskazówki i porady

Jeśli istnieje smukły element (element), który ma być połączony z masywnym komponentem (bryłą), należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie obu elementów.

  1. Na przykład, jeśli kolumna z płytą końcową jest sztywno przykręcona do jednego fundamentu, można to zrobić za pomocą „połączenia krzyżowego”. Zatem problematyczne obrotowe stopnie swobody mogą być przenoszone przez translacyjne stopnie swobody. Wymiary „połączenia krzyżowego” powinny odpowiadać w przybliżeniu wymiarom przekroju.
  2. Na przykład, jeśli element jest zamknięty w jednym fundamencie, bryła powinna być oddzielona w płaszczyźnie pręta, aby zapewnić połączenie między elementem i powierzchnią graniczną, a tym samym połączenie z bryłą.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD