Eksport wyników DXF na powierzchnie

Wskazówki i porady

Do wersji programu RFEM 5.06.1103 możliwe było tylko eksportowanie wyników na powierzchniach w postaci izolinii do pliku DXF. Począwszy od wersji programu 5.06.3039 możliwe jest teraz również eksportowanie wyników w opcji wyświetlania Isobands.

Eksport DXF z opcją wyświetlania Isobands jest taki sam jak opcja wyświetlania Izolin. Wystarczy ustawić opcję wyświetlania wyników na powierzchniach. Wyświetlanie w pliku DXF jest następnie realizowane za pomocą kreskowania. Każdy zakres wartości zdefiniowanych wcześniej w programie RFEM ma tutaj własną warstwę, dzięki czemu możliwe jest ukrycie poszczególnych zakresów, jeśli to konieczne.

Ta rozszerzona funkcja eksportu pozwala wyeksportować zbrojenie powierzchni uprzednio określone w dodatkowym module RF ‑ CONCRETE Surfaces w pliku DXF i wyświetlić je w lepszy sposób, na przykład. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w połączeniu z funkcją ręcznego definiowania obszarów zbrojenia w RF ‑ CONCRETE Surfaces, wydaną w wersji programu 5.06.1103 (patrz rysunek przedstawiający ręcznie zdefiniowane zbrojenie powierzchniowe zastosowane w projekcie SLS).

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD