Jednoczesna edycja kilku cięgien w RF-TENDON

Wskazówki i porady

Począwszy od wersji RFEM 5.06, w module dodatkowym RF-TENDON, możliwe jest edytowanie kilku cięgien jednocześnie. W tym celu konieczne jest wybranie odpowiednich cięgien w tabeli układu cięgien.

Można to wykonać poprzez:

  • stale naciskając lewy przycisk myszy i oznaczając numery cięgien,
  • naciskając klawisz Shift, a następnie wybierając pierwszy i ostatni numer cięgna,
  • naciskając klawisz Ctrl i wybierając żądane numery cięgien, klikając lewym przyciskiem myszy.

Linki

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-TENDON 5.xx

Moduł dodatkowy

Definiowanie kabli w elementach z betonu sprężonego

Cena pierwszej licencji
2 060,00 USD