Obciążenia hipotetyczne dla odzwierciedlenia imperfekcji

Wskazówki i porady

W AISC 360 – wydanie 14, C2.2, metoda analizy bezpośredniej wymaga uwzględnienia imperfekcji początkowych. Ważną imperfekcją, która należy uwzględnić jest przechył słupa. Zgodnie z C2.2a, bezpośrednie modelowanie imperfekcji jest jedną z metod uwzględniania wpływu imperfekcji początkowych. Jednakże, w wielu sytuacjach oczekiwane przemieszczenia nie mogą być znane lub w sposób łatwy przewidziane.

Rozdział C2.2 b opisuje kolejną dopuszczalną metodę uwzględnienia imperfekcji, czyli wykorzystanie obciążeń hipotetycznych. Obciążenia hipotetyczne są dopuszczalne w przypadku konstrukcji, które przenoszą obciążenia grawitacyjne głównie poprzez pionowe słupy, ściany lub ramy. Zwiększenie obciążeń hipotetycznych, które są zastosowane jako obciążenia boczne na wszystkich poziomach, jest zgodne z C2.2b(1), gdzie Yi jest obciążeniem grawitacyjnym zastosowanym na poziomie i, dla rozważanego przypadku obciążenia.

Program RFEM ma możliwość obliczania i stosowania obciążeń hipotetycznych na pręcie, zbiorze prętów lub liście prętów. W zakładce ‘Wstawić’ → ‘Obciążenia’ → ‘3.14 Imperfekcje’ → ‘Okno dialogowe’ podane są opcje obliczenia obciążenia hipotetycznego, zgodnie ze wzorem C2‑1. Użytkownik może wybrać  ‘Według normy’: ‘ANSI/AISC 360‑10 (aktualne obciążenie)’ lub ‘ANSI/AISC 360‑10 (kombinacja obciążenia grawitacyjnego)’ gdzie przypadek lub kombinacja obciążenia mogą być odpowiednio wykorzystane przy zastosowaniu obciążenia grawitacyjnego.

Współczynnik obciążenia hipotetycznego jest domyślnie ustawiony na 0.002 w oparciu o przechył l/500. Jednakże rozdział C2.2b(3) umożliwia inżynierowi dostosowanie tego współczynnika w razie konieczności. Ustawienie wartości współczynnika alfa zależy od uwzględnienia analizy LRFD lub ASD.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL AISC 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL AISC 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD