Fiktivní zatížení pro znázornění imperfekcí

Tipy & triky

Podle normy AISC 360 (14. vydání), čl. C2.2 je nezbytné v případě přímé metody posouzení zohlednit počáteční imperfekce. Odchylka od svislice znamená u sloupů důležitou imperfekci, kterou je třeba uvažovat. Podle C2.2a představuje přímé modelování imperfekcí způsob, jak zohlednit účinek počátečních imperfekcí. V mnoha případech nemusejí být ovšem očekávané posuny známy, nebo je lze jen stěží předem vypočítat.

V článku C2.2b je popsán další přípustný postup, kdy se pro zohlednění imperfekcí používají fiktivní zatížení. Tuto metodu lze uplatnit u konstrukcí, jejichž tíhová zatížení přenášejí hlavně svislé sloupy, stěny nebo rámy. Velikost fiktivních zatížení, která se uvažují jako boční zatížení na všech úrovních, se stanoví v souladu s C2.2b(1), přičemž Yi je uvažované tíhové zatížení na úrovni i v příslušném zatěžovacím stavu.

V programu RFEM lze tato fiktivní zatížení spočítat a uvažovat na prutu, sadě prutů nebo seznamu prutů. Pokud vybereme v menu položku „Vložit“ → „Zatížení“ → „3.14 Imperfekce“ → „Dialog“, zobrazí se možnosti výpočtu fiktivního zatížení pomocí rovnice C2-1. Uživatel může vybrat výpočet buď podle normy „ANSI/AISC 360-10 (aktuální zatížení)“ nebo „ANSI/AISC 360-10 (tíhová kombinace zatížení)“, a použít tak pro zadání tíhového zatížení buď zatěžovací stav anebo kombinaci zatížení.

Součinitel fiktivního zatížení se standardně nastaví na 0,002, kdy se předpokládá odchylka od svislice l/500. V souladu s článkem C2.2b(3) může ovšem statik hodnotu tohoto součinitele případně upravit. Součinitel alfa se nastaví podle zvolené metody návrhu (LRFD nebo ASD).

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL AISC 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL AISC 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD