Graficzne przedstawienie profilu gruntu

Wskazówki i porady

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

W wersji x.06.1103 w RF-/FOUNDATION Pro wprowadzono wprowadzanie profilu gruntu .

Od wersji programowej x.06.3039 w oknie graficznym programów RFEM i RSTAB można również wyświetlać profil gruntu zdefiniowany w programie RF‑/FOUNDATION Pro. Po zakończeniu obliczeń najpierw należy wyświetlić wyniki danego przypadku obliczeniowego w programie głównym. Na panelu wyników zaznaczyć pole wyboru "Profil gruntu". W tym przypadku można też wybrać profil glebowy, który w oknie roboczym ma być wyświetlany w stanie pierwotnym lub końcowym. Ponadto istnieje możliwość odwzorowania wymiarów profilu gruntu.

Ta grafika może następnie zostać później wydrukowana w protokole wydruku.

Słowa kluczowe

FOUNDATION Profil gruntu parcie gruntu Warstwa gruntu Zniszczenie podłoża Obliczanie uszkodzenia ziemi Skręcone podłoże

Linki

Kontakt

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD