Graficzny wyświetlacz profilu gleby

Wskazówki i porady

Wersja programu x.06.1103 wprowadziła opcję wprowadzania profilu gleby w RF- / FOUNDATION Pro .

Od wersji programu x.06.3039 możliwe jest również wyświetlanie profilu gleby zdefiniowanego w RF- / FOUNDATION Pro w oknie graficznym RFEMRSTAB . Po obliczeniu należy najpierw wyświetlić wyniki odpowiedniego przypadku projektowego w programie głównym. W panelu wyników zaznacz pole wyboru „Profil gleby”. Możesz również wybrać tutaj, jeśli profil gleby powinien być wyświetlany w oryginalnym lub końcowym stanie na grafice. Ponadto możliwe jest również pokazanie wymiarowania profilu glebowego.

Oczywiście te grafiki można również wydrukować później w raporcie wydruku.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD