Modelowanie podciągu pod istniejącym stropem

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Jeśli dodajemy w modelu belki pod istniejącym stropem wówczas pojawia się pytanie, które siły należy przenieść między podciągiem a stropem i czy pożądane jest uwzględnienie efektu zespolenia tych dwóch elementów. W tym przykładzie płyta stropowa powinna spoczywać na belce bez uwzględnienia zespolenia elementów składowych konstrukcji.

W związku z tym tylko siły pionowe od docisku są przenoszone z podciągu na strop (rysunek 01).

Rysunek 01 - Strop z podciągiem

Ponieważ pręt typu „Żebro“ nie wchodzi w rachubę z uwagi na brak zespolenia podciągu z płytą należy przydzielić typ pręta „Belka“.

Aby zapewnić warunek, przenoszenia tylko sił w kierunku Z, przydatna jest funkcja "Zwolnienie liniowe". W tym przypadku należy zaznaczyć, czyli zwolnić, wszystkie siły i momenty, w oknie dialogowym "Nowy typ zwolnienia liniowego". Dodatkowo dla uz należy zdefiniować nieliniowość "Stała, jeżeli dodatnia vz " co implikuje, że przenoszony będzie tylko docisk (Rysunek 02).

Rysunek 02 - Edytować typ zwolnienia liniowego

Należy wybrać linię pręta w obrębie odpowiedniego obszaru jako linię do zwolnienia, a odpowiednią powierzchnię jak zwolniony obiekt.

Autor

Bastian Ackermann, M.Sc.

Bastian Ackermann, M.Sc.

Customer Support

Pan Ackermann zapewnia wsparcie techniczne klientom Dlubal Software i odpowiada na ich prośby.

Słowa kluczowe

Zwolnienie liniowe Dodatkowo Podciąg Ścinanie Połączenie Kontakt

Do pobrania

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 973x
  • Zaktualizowane 19. kwietnia 2021

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD