Wyświetlanie oddziaływań kondygnacji, naprężeń międzykondygnacyjnych i sił w ścianach usztywniających za pomocą rozszerzenia Model budynku w programie RFEM 6

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

W programie RFEM 6 analizę sejsmiczną można przeprowadzić przy użyciu rozszerzeń Analiza modalna i Analiza spektrum odpowiedzi. Po przeprowadzeniu analizy spektralnej za pomocą rozszerzenia Model budynku można wyświetlić oddziaływania kondygnacji, zaspy między kondygnacjami oraz siły w ścianach usztywniających.

Ogólna koncepcja analizy sejsmicznej opiera się na stworzeniu przypadku obciążenia dla analizy modalnej i analizy spektrum odpowiedzi. Aby uzyskać wartości drgań własnych, wymagany jest przypadek obciążenia typu analiza modalna. Taki przypadek obciążenia jest następnie importowany do przypadku obciążenia analizy spektrum odpowiedzi, w którym to można przypisać spektrum odpowiedzi i wybrać odpowiednie postacie drgań własnych do dalszych obliczeń. Szczegółowy tok pracy omówiono w artykule z Bazy informacji zatytułowanym „Analiza sejsmiczna w programie RFEM 6”.

Zakładając, że przeprowadzono obliczenia sejsmiczne zgodnie z analizą spektrum odpowiedzi, program RFEM 6 umożliwia korzystanie z rozszerzenia Model budynku do wyświetlania oddziaływań, przesunięć między kondygnacjami i sił w ścianach usztywniających. Można to wykorzystać do dalszych analiz (np. w celu określenia kierunku analizy pushover) lub uwzględnić w obliczeniach zgodnie z teorią drugiego rzędu.

W tym celu należy aktywować rozszerzenie Model budynku w danych podstawowych modelu i zdefiniować kondygnacje budynku. Przykładem przedstawionym w tym artykule jest budynek sześciokondygnacyjny (zdjęcie 1). Wysokość kondygnacji wynosi 4 m na każdej kondygnacji. Dlatego wystarczy stworzyć pierwsze piętro i skopiować je 6 razy, tak jak na rys. 2.

Po zdefiniowaniu kondygnacji budynku wyniki analizy spektralnej można wyświetlić według kondygnacji (rysunki 3 do 5). Najpierw można wyświetlić w tabeli oddziaływania kondygnacji uzyskane z obliczeń trzęsienia ziemi, jak pokazano na rysunku 3. Wyświetlane są również współrzędne środka ciężkości. W podobny sposób dostępne są sztolnie międzykondygnacyjne, jak pokazano na rys. 4.

Podczas wyświetlania wyników według kondygnacji program tworzy przekroje wyników dla każdej ściany usztywniającej na każdej z kondygnacji budynku (rysunek 5). Dlatego w tabeli Wyniki dostępne są siły całkowite oraz siły na jednostkę długości. Wartości te można wykorzystać bezpośrednio do obliczenia ścinania poszczególnych ścian usztywniających.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

model budynku Analiza spektralna Oddziaływania kondygnacyjne Przesunięcia międzykondygnacyjne Ścianki usztywniające

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady? Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, na czacie lub na forum lub znajdź sugerowane rozwiązania i przydatne wskazówki na stronie FAQ, dostępnej przez całą dobę.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Event Invitation

XXXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Konferencje 28. czerwca 2022 - 1. lipca 2022

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne | USA

Szkolenie online 20. lipca 2022 12:00 - 16:00 EDT

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne

Szkolenie online 29. lipca 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 12. sierpnia 2022 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 8. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 15. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 21. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne

Szkolenie online 7. października 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 14. października 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 17. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 23. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 8. grudnia 2022 9:00 - 13:00 CET

Symulacja wiatru CFD z RWIND 2

Symulacja wiatru CFD z RWIND 2

Webinar 29. czerwca 2022 14:00 - 15:00 EDT

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 15. czerwca 2022 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 dla studentów | USA

Szkolenie online 8. czerwca 2022 13:00 - 16:00 EDT

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania.
Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów.
Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 990,00 USD