Použití addonu Model budovy v programu RFEM 6 pro zobrazení účinků podlaží, mezipatrových posunů a sil ve smykových stěnách

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

V programu RFEM 6 lze seizmickou analýzu provést pomocí addonů Modální analýza a Analýza spektra odezvy. Po provedení spektrální analýzy je možné v addonu Model budovy zobrazit účinky podlaží, mezipatrové posuny a síly ve smykových stěnách.

Obecný koncept seizmické analýzy je založen na vytvoření zatěžovacího stavu pro modální analýzu a analýzu spektra odezvy. Zatěžovací stav typu modální analýzy je zapotřebí pro získání hodnot vlastního kmitání. Tento zatěžovací stav se následně načte do zatěžovacího stavu pro analýzu spektra odezvy, kde lze přiřadit spektrum odezvy a vybrat požadované tvary. Podrobný pracovní postup je popsán v článku databáze znalostí pod názvem „Seizmická analýza v programu RFEM 6“.

Pokud bylo provedeno seizmické posouzení analýzou spektra odezvy, RFEM 6 nabízí možnost použít addon Model budovy pro zobrazení účinků podlaží, mezipatrových posunů a sil ve smykových stěnách. Toho lze využít pro další analýzu (např. pro směr pushover analýzy) nebo zohlednit při výpočtu podle teorie druhého řádu.

Za tímto účelem je nutné v Základních údajích modelu aktivovat addon Model budovy a definovat podlaží budovy. Příklad v tomto článku je šestipatrová budova (obrázek 1). Výška podlaží je 4 m pro každé podlaží. Proto stačí vytvořit první podlaží a šestkrát je zkopírovat, jak je znázorněno na obrázku 2.

Po zadání podlaží budovy lze výsledky spektrální analýzy zobrazit po podlažích (obrázky 3 až 5). Nejprve si můžeme v tabulce prohlédnout účinky podlaží získané při výpočtu zemětřesení, jak je znázorněno na obrázku 3. Zobrazeny jsou také souřadnice těžiště. Podobně jsou k dispozici mezipatrové posuny, viz obrázek 4.

Při zobrazení výsledků po podlažích program vytvoří výsledkové řezy pro každou smykovou stěnu na každém podlaží budovy (obrázek 5). Proto jsou v tabulce Výsledky k dispozici celkové síly i síly na jednotku délky. Tyto hodnoty lze použít přímo pro posouzení smyku u jednotlivých smykových stěn.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Model budovy Spektrální analýza Účinky podlaží Mezipatrové posuny Smykové stěny

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 730x
  • Aktualizováno 1. února 2022

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 30. srpna 2022 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 8. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 15. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 21. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy

Online školení 7. října 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení prutů

Online školení 12. října 2022 16:00 - 19:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 18. října 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RSECTION | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 19. října 2022 16:00 - 19:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 27. října 2022 16:00 - 19:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do Posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 10. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 17. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 18. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 12. srpna 2022 8:30 - 12:30 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému.
Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů.
Program může také posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
3 990,00 USD
RFEM 6
Budova

Speciální řešení

Addon Model budovy pro RFEM umožňuje definovat a upravovat budovu na základě podlaží.
Podlaží lze přitom dodatečně všelijak upravovat.
Informace o podlažích a také o celém modelu (těžiště) se zobrazí v tabulkách i graficky.

Cena za první licenci
1 480,00 USD