Graficzne/tabelaryczne tworzenie przekrojów zdefiniowanych przez użytkownika w RSECTION 1

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

RSECTION 1 to samodzielny program do określania właściwości przekrojów zarówno dla przekrojów cienkościennych, jak i masywnych, a także do przeprowadzania analizy naprężeń. Ponadto program można połączyć zarówno z RFEM, jak i RSTAB: przekroje z programu RFEM/RSTAB są dostępne w bibliotekach programu RFEM/RSTAB, a siły wewnętrzne z programu RFEM/RSTAB można importować do RSECTION.

Przekrój zdefiniowany przez użytkownika w RSECTION 1 można utworzyć poprzez wprowadzenie danych przy użyciu różnych metod: graficznie, w tabelach, za pomocą skryptu lub importując plik DXF. W niniejszym artykule zostaną przedstawione podstawy definiowania przekrojów w formie graficznej i tabelarycznej.

Narzędzia i funkcje graficzne w RSECTION umożliwiają modelowanie złożonych kształtów przekrojów w zwykłe metody, wspólne dla programów CAD. Graficzne wprowadzanie danych obsługuje między innymi łuki, okręgi, elipsę, parabolę i NURBS. Ponadto interfejs użytkownika jest bardzo podobny do interfejsu w programie RFEM/RSTAB: zawiera ono okno robocze, nawigator, tabele i pasek narzędzi (rysunek 1).

W taki sam sposób, jak w programie RFEM 6, w zakładce Dane w nawigatorze można definiować podstawowe obiekty, takie jak materiały, punkty, linie, części, otwory, elementy i punkty naprężeń. Materiały można importować z biblioteki materiałów, ale można ją również zdefiniować samodzielnie.

W rzeczywistości przekroje w RSECTION 1 są generowane jako złożenie elementów zdefiniowanych jako pojedyncze linie, łuki, okręgi, elipsy, parabole lub NURBS. Można je zdefiniować graficznie za pomocą paska narzędzi, jak pokazano na rysunku 2. Dodatkowo można je zdefiniować w oknie dialogowym dostępnym na pasku narzędzi, w nawigatorze oraz w tabelach.

Zdefiniowane elementy muszą zawsze leżeć w powierzchni zwanej „częścią”. Jeżeli elementy są tworzone graficznie, części są tworzone automatycznie. Jeżeli natomiast są one tworzone przy użyciu okna dialogowego, należy wcześniej utworzyć artykuły. Części można definiować, wybierając ich linie graniczne, jak pokazano w wideo w tym artykule. Właściwości przekroju, takie jak pole przekroju i moment bezwładności, są obliczane na podstawie definiowania części. Na koniec, punkty naprężeń są generowane automatycznie poprzez zdefiniowanie części (zdjęcie 3); można je jednak również zdefiniować ręcznie.

Po zdefiniowaniu przekroju i wygenerowaniu punktów naprężeń można rozpocząć analizę i obliczyć naprężenia w przekroju efektywnym. Analiza naprężeń w RSECTION 1 zostanie rozważona w kolejnym artykule w Bazie informacji.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Przekrój Elementy Części

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 316x
  • Zaktualizowane 4. marca 2022

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady? Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, na czacie lub na forum lub znajdź sugerowane rozwiązania i przydatne wskazówki na stronie FAQ, dostępnej przez całą dobę.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

RSECTION 1

Program główny

Samodzielny program RSECTION określa właściwości przekrojów  cienkościennych i masywnych oraz przeprowadza analizę naprężeń.

Cena pierwszej licencji
1 660,00 USD