Zdefiniowałem dziesięć przypadków obciążeń i chciałbym dodać dwa przypadki obciążeń - po trzecim przypadku obciążenia. Czy to możliwe?

Odpowiedź

Tak. Użyj menu „Narzędzia”> „Przenumeruj”> „Przenieś”.

Numerację przypadków obciążeń można dostosować w sekcji Przypadki obciążeń i kombinacje obciążeń (patrz rysunek). Tutaj możesz określić liczby przypadków obciążeń, które powinny zostać przeniesione, aby wypełnić lukę. Określasz rozmiar tej luki w kolumnie Przenieś nr .

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD