Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

FAQ 001482 PL

1. grudnia 2017

Modelowanie | Konstrukcja RFEM RSTAB

Nie do końca rozumiem stałe sprężystości dla belek i pali na podłożu sprężystym. Czy parametry sztywności (MN / m²) sprężystości przy przesuwie, ścinaniu i obrotowej (MN / m²) czy stałe sprężystości (MN / m³) są takie?

Odpowiedź

Sprężyny przekładkowe są wyznaczane na podstawie współczynników dotyczących powierzchni. Wartości te podano w kN / m³ i należy podać wymaganą wartość kN / m², aby skompresować grunt o 1,0 m.

W celu zdefiniowania sprężyn dla pręta ograniczonego na jego szerokości współczynniki są mnożone przez szerokość. W przypadku poziomego pręta z osią z skierowanym w dół jest to wymiar y. Sprężyna postępowa względem pręta jest zatem uzyskiwana w kN / m². Wartość kN / m jest wymagana do ściskania gruntu o 1,0 m.

Sprężyny translacyjne odnoszą się zawsze do lokalnych osi pręta. Dla określenia nie należy stosować modułu sztywności, lecz stałe sprężystości podane w kN / m³.

Sprężyny tnące stanowią stałą sprężystość rotacyjną na długości pręta i podawane są w kNm / rad na m. W przypadku zastąpienia radu przez m / m zostanie uzyskana wartość kNm / (m / mxm), która może zostać uproszczona do kN.

Słowa kluczowe

Fundacja Moduł sprężystości podeszwy Moduł sztywny Sprężyny

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD