V Bettungsbalkenu a na hromadách nerozumím jarním číslům. Jsou vlastnosti pružin pojezdu, posuvu a kroucení kolem modulu pružnosti (MN / m²) nebo modulu namáčení (MN / m³)?

Odpověď

Pojezdové pružiny se počítají z koeficientů souvisejících s plochou. Ty jsou uvedeny v kN / m³ a popisují, kolik kN / m² je zapotřebí ke stlačení půdy 1,0 m.

Pro definování pružin pro latenci je třeba koeficienty násobit šířkou. Pro vodorovnou tyč s osou z dolů je to rozměr y. Tím je získána pružina v kN / m². Udává, kolik kN / m je potřeba pro stlačení zeminy 1,0 m.

Peří vždy odkazuje na lokální osy tyčí. Pro stanovení nepoužívejte modul tuhosti, ale čísla ložisek. Ty jsou uvedeny v kN / m³.

Posuvné pružiny jsou konstantní torzní pružinou nad délkou tyče a jsou uvedeny v kNm / rad a na m. Nahrazení rad o m / m má za následek kNm / (m / mxm), které lze zjednodušit na jednotku kN.

Klíčová slova

Ložní prádlo, předřadník, modul tuhosti, pružiny

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD