Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Nemohu plně pochopit konstanty tuhosti pro základové nosníky a piloty. Vztahují se tyto parametry translační, smykové a rotační pružiny na modul tuhosti (MN/m²) nebo na modul lože (MN/m³)?

Odpověď

Translační pružiny se vypočítají z plošných součinitelů. Jsou uvedeny v kN/m³ a popisují, kolik kN/m² je zapotřebí ke stlačení zeminy 1,0 m.

Pro definování pružin u prutu s omezenou šířkou se musí součinitele násobit šířkou. U vodorovného prutu s osou z směřující dolů se jedná o rozlohu y. Dostaneme tak překladovou pružinu definovanou v kN/m², která se vztahuje k prutu. To udává, kolik kN/m je zapotřebí ke stlačení zeminy 1,0 m.

Translační pružiny se vztahují vždy k lokálním osám prutu. Pro stanovení se nepoužívá modul tuhosti, nýbrž modul reakce při podloží. Tyto hodnoty jsou definovány v kN/m³.

Smykové pružiny představují konstantní rotační pružinu podél délky prutu a jsou uvedeny v kNm/rad a na m. Pokud rad nahradíme m/m, dostaneme kNm/(m/m x m), které můžeme pro jednotku kN zjednodušit.

Klíčová slova

Nadace Ložníkový modul Tuhý modul Pružiny

  • Views 274x
  • Updated 21. října 2020

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD