Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 001482 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB

Nerozlišuji tu pružinové konstanty pro nosníky a piloty na elastických základech. Jsou tyto parametry modulů tuhosti v posuvných, smykových a rotačních pružinách (MN / m²) nebo pružinových konstant (MN / m³)?

Odpověď

Translační pružiny se určují z příslušných součinitelů vzhledem k plochám. Ty jsou uvedeny v kN / m³ a popisujeme požadované množství kN / m² pro stlačení země o 1,0 m.

Při zadání pružiny na prut omezeném na šířku se koeficienty násobí šířkou. U horizontálního prutu s osou z směrem dolů se jedná o dimenzi y. Přenáší se přenášecí pružina v kN / m². Ukazuje kN / m požadovanou hodnotu, při které musí země zkosený o 1,0 m.

Translační pružiny se vztahují vždy k lokálním osám prutu. Modul tuhosti nepoužívejte ke stanovení, ale konstanty tuhosti, které jsou uvedeny v kN / m³.

Smykové pružiny představují konstantní rotační pružinu nad délkou prutu a udávají se v kNm / rad a na m. Pokud nahradíte rad po směru m / m, získáme kNm / (m / mxm), což lze zjednodušit na kN.

Klíčová slova

Nadace Modul podloží Tuhý modul Pružiny

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD