Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

28. lutego 2019

FAQ 002542 PL

René Flori

Wyniki

STEEL EC3

RF-STEEL EC3

Zgodnie z którą formułą lub metodą obliczeniową, w module programu Stal EC3, sztywność złoża obrotowego w przypadku nieciągłego złoża obrotowego (np. B. Płatwie)?

Odpowiedź

Całkowita sprężyna skręcana składa się z kilku pojedynczych sprężyst skrętnych, przedstawionych w równaniu 10.11 w [1].

W przypadku nieciągłego unieruchomienia obrotowego przez płatwie, na podstawie uchylenia poprzecznego utwierdzenia C D, Odkształcenia przekroju są uwzględniane w RF- / STEEL EC3 And.

Ponieważ projekt portu jest nieznany, domyślna wartość jest nieskończona. Sztywności sprężyny są traktowane jako wartości odwrotne 1 / C, a zatem "nieskończoność" skutkuje sztywnością sprężystości = 0. Jeżeli użytkownik zna sztywność skrętną połączenia, może wprowadzić tę wartość ręcznie.

Określenie utwierdzenia ruchu obrotowego C D, C od sztywności na zginanie odbywa się według następującego wzoru:

$\begin{array}{l}{\mathrm c}_{\mathrm D,\mathrm C}\;=\;{\mathrm C}_{\mathrm D,\mathrm C}\;/\;\mathrm e\\{\mathrm C}_{\mathrm D,\mathrm C}\;=\frac{\mathrm k\;\cdot\;\mathrm E\;\cdot\;\mathrm I}{\mathrm s}\end{array}$

Gdzie:

E = moduł sprężystości
k = współczynnik położenia (pole bramkowe, pole zewnętrzne)
I = moment bezwładności I
s = odległość belek poziomych
e = odległość płatwi

Wyznaczanie ograniczenia ruchu obrotowego C D, B z deformacji przekroju odbywa się według następującego wzoru:

$\begin{array}{l}{\mathrm c}_{\mathrm D,\mathrm B}\;=\;{\mathrm C}_{\mathrm D,\mathrm B}\;/\;\mathrm e\\{\mathrm C}_{\mathrm D,\mathrm B}\;=\sqrt{\mathrm E\;\cdot\;\mathrm t_{\mathrm w}^3\;\cdot\;\mathrm G\;\cdot\;{\mathrm I}_{\mathrm T,\mathrm G}\;/\;(\mathrm h-{\mathrm t}_{\mathrm f})}\\{\mathrm I}_{\mathrm T,\mathrm G}\;=\mathrm b\;\cdot\;\mathrm t_{\mathrm f}^3\;/\;3\end{array}$

Gdzie:

E = moduł sprężystości
ww = grubość środnika kratownicy lub podparty element konstrukcyjny
Moduł G = G
h = wysokość kratownicy lub podparty element konstrukcyjny
tf = grubość blachy spoiwa
b = szerokość spoiwa
e = odległość płatwi

W załączonym przykładzie są dwa przypadki obliczeniowe.

Przypadek 1 został zaprojektowany bez uwzględnienia odkształcenia przekroju. Łączna sprężyna obrotowa daje a do
Cd = Cd , C = 4729 kNm / m

Przypadek 2 został zaprojektowany z uwzględnieniem odkształceń przekroju. Suma sprężystości zostanie ustawiona na
Cd = 72,02 kNm / m

Sprężyna pojedyncza C D, B = 74,14 kNm / m
Sprężyna pojedyncza C D, C = 4729 kNm / m

Suma sprężystości:

$\begin{array}{l}\frac1{{\mathrm C}_{\mathrm D}}=\frac1{{\mathrm C}_{\mathrm D,\mathrm B}}+\frac1{{\mathrm C}_{\mathrm D,\mathrm C}}\;=\;\frac1{73,14}+\frac1{4729}\\{\mathrm C}_{\mathrm D}\;=72,02\;\mathrm{kNm}/\mathrm m\end{array}$

Słowa kluczowe

Oznaczanie złoża obrotowego odkształcenie profilu

Literatura

[1]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1‑1: General rules and rules for buildings; EN 1993‑1‑1:2010‑12
[2]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1‑3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting; EN 1993‑1‑3:2010‑12

Do pobrania

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD