Nowość
FAQ 002542 PL 28. lutego 2019

René Flori Wyniki STEEL EC3 RF-STEEL EC3

Zgodnie z którą formułą lub metodą obliczeniową, w module programu Stal EC3, sztywność złoża obrotowego w przypadku nieciągłego złoża obrotowego (np. B. Płatwie)?

Odpowiedź

Całkowita sprężyna skrętna składa się z kilku pojedynczych sprężyn skrętnych, które są podane w równaniu [1] jako równanie 10.11.

W nieciągłym złożu płatwi w STAHL EC3 rozważa się złoże obrotowe ze sztywności połączenia C D, A , złoża obrotowego C D, C ze sztywności zginania płatwi spoczynkowych, a także przy aktywacji złoża C D, B z odkształcenia profilu.
Ponieważ wykonanie połączenia jest nieznane, domyślnie ustawiana jest nieskończona wartość. Sztywności sprężyn są brane pod uwagę jako odwrotność 1 / C, co daje „nieskończoną” sztywność sprężyny = 0. Jeśli użytkownik zna sztywność skrętną połączenia, może wprowadzić tę wartość ręcznie.

Oznaczanie złoża obrotowego C D, C ze sztywności zginania przeprowadza się według następującego wzoru:

$ begin {array} {l} {Mathrm c} _ {Mathrm D, Mathrm C}; = = {Mathrm C} _ {Mathrm D, Mathrm C}; mathrm e {Mathrm C} _ {Mathrm D, Mathrm C}, = Frac {Mathrm K, CDot, Mathrm E, cdot Mathrm I} Mathrm y} \ koniec {tablica} $

W nim są:
E = Emodul
k = współczynnik dla pozycji (pole bramkowe, pole zewnętrzne)
I = moment bezwładności I y
s = odległość słupków
e = odległość płatwi

Określenie złoża obrotowego CD , B z odkształcenia profilu odbywa się według następującego wzoru:

$ begin {array} {l} {Mathrm c} _ {Mathrm D, Mathrm B} = = {Mathrm C} _ {Mathrm D, Mathrm B}; mathrm e {Mathrm C} _ {Mathrm D, Mathrm B} = = sqrt {Mathrm E; cdot; Mathrm T _ {Mathrm}} ^ 3; Mathrm G, cdot {Mathrm I} _ {Mathrm T, Mathrm G} / / (Mathrm h - {Mathrm t} _ {Mathrm f})} { Mathrm I} _ {Mathrm T, Mathrm G} = = Mathrm b = cdot = Mathrm t _ {Mathrm f} ^ 3 = / 3 3 {tablica} $

W nim są:
E = Emodul
t w = lepkość wstęgi lub element podparty
G = moduł G
h = wysokość spoiwa lub wspieranego elementu
t f = grubość kołnierza spoiwa
b = szerokość spoiwa
e = odległość płatwi


W załączonym przykładzie są dwie skrzynie STEEL EC3.
Przypadek 1 mierzono bez uwzględnienia odkształcenia profilu. Całkowite wyniki sprężyny skrętnej
do c = C, D, C = 4729 kNm / m

Przypadek 2 mierzono biorąc pod uwagę odkształcenie profilu. Łączne wyniki wiosny
do c = 72,02 kNm / m
Pojedyncza sprężyna C D, B = 73,14 kNm / m
Pojedyncza sprężyna C D, C = 4729 kNm / m


Razem wiosna:

$ begin {array} {l} frac1 {{Mathrm C} _ {Mathrm D}} = frak1 {{Mathrm C} _ {Mathrm D, Mathrm B}} + frac1 {{ mathrm C} _ {Mathrm D, Mathrm C}} = = frak1 {73,14} + frac1 {4729} {Mathrm C} _ {Mathrm D} = = 72, 02, Mathrm {KNm} / Mathrm m End {tablica} $

Słowa kluczowe

Oznaczanie złoża obrotowego odkształcenie profilu

Literatura

[1]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings; EN 1993-1-1:2010-12
[2]   EN 1993-1-3 (2006): Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting [Authority: The European Union Per Regulation 305/2011, Directive 98/34/EC, Directive 2004/18/EC]

Do pobrania

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD