Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002542 CS

28. února 2019

René Flori Výsledky STEEL EC3 RF-STEEL EC3

Podle toho, který vzorec nebo způsob výpočtu, v programovém modulu Ocel EC3, je tuhost rotačního lože v případě nesouvislého rotačního lože (např. U plošného spoje). B. Vaznice)?

Odpověď

Celková torzní pružina se skládá z několika jednotlivých torzních tuhostí, které jsou dány v rovnici 10.11 v [1].

U momentově nekontinuálního rotačního uložení pomocí vaznic se vychýlením od tuhosti v přípojce C D, A , pootočením C D, C od ohybové tuhosti vazných vazníků a také pomocí otočného uložení C D, a RF-STEEL EC3 And.

Vzhledem k tomu, že návrh portu není známo, je implicitní hodnota nekonečná. Pružinové tuhosti se považují za reciproční hodnoty 1 / C, takže "nekonečné" vede k pružné tuhosti = 0. Pokud uživatel zná tuhost v kroucení, můžeme tuto hodnotu zadat ručně.

Stanovení rotačního uložení C D, C z ohybové tuhosti se provádí podle následujícího vzorce:

$\begin{array}{l}{\mathrm c}_{\mathrm D,\mathrm C}\;=\;{\mathrm C}_{\mathrm D,\mathrm C}\;/\;\mathrm e\\{\mathrm C}_{\mathrm D,\mathrm C}\;=\frac{\mathrm k\;\cdot\;\mathrm E\;\cdot\;\mathrm I}{\mathrm s}\end{array}$

Kde:

E = modul pružnosti
k = součinitel pro polohu (plocha, vnější poloha)
I = moment setrvačnosti I
s = vzdálenost vodorovných nosníků
e = vzdálenost vaznic

Stanovení rotačního uchycení C D, B z deformace průřezu se provádí podle následujícího vzorce:

$\begin{array}{l}{\mathrm c}_{\mathrm D,\mathrm B}\;=\;{\mathrm C}_{\mathrm D,\mathrm B}\;/\;\mathrm e\\{\mathrm C}_{\mathrm D,\mathrm B}\;=\sqrt{\mathrm E\;\cdot\;\mathrm t_{\mathrm w}^3\;\cdot\;\mathrm G\;\cdot\;{\mathrm I}_{\mathrm T,\mathrm G}\;/\;(\mathrm h-{\mathrm t}_{\mathrm f})}\\{\mathrm I}_{\mathrm T,\mathrm G}\;=\mathrm b\;\cdot\;\mathrm t_{\mathrm f}^3\;/\;3\end{array}$

Kde:

E = modul pružnosti
ww = tloušťka stojiny příhradového konstrukce nebo nosné konstrukce
G = modul G
h = výška příhradové konstrukce nebo nosné konstrukce
t f = tloušťka pásnice pojiva
b = šířka pojiva
e = vzdálenost vaznic

V našem příkladu máme k dispozici dva návrhové případy.

Případ 1 byl navržen bez zohlednění deformace průřezu. Celková rotační pružina je výsledkem a
C D = C D, C = 4729 kNm / m

Případ 2 byl zkonstruován s ohledem na deformaci průřezu. Celková hodnota pružiny je tak
C D = 72,02 kNm / m

Jedna pružina C D, B = 73,14 kNm / m
Jedna pružina C D, C = 4729 kNm / m

Celková pružina:

$\begin{array}{l}\frac1{{\mathrm C}_{\mathrm D}}=\frac1{{\mathrm C}_{\mathrm D,\mathrm B}}+\frac1{{\mathrm C}_{\mathrm D,\mathrm C}}\;=\;\frac1{73,14}+\frac1{4729}\\{\mathrm C}_{\mathrm D}\;=72,02\;\mathrm{kNm}/\mathrm m\end{array}$

Klíčová slova

Stanovení rotačního lože deformace profilu

Literatura

[1]   ČSN EN 1993-1-1:2011-08. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut, Praha 2011.
[2]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1‑3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting; EN 1993‑1‑3:2010‑12

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD