Nové
FAQ 002542 CS 28. února 2019

René Flori Výsledky STEEL EC3 RF-STEEL EC3

Podle toho, který vzorec nebo způsob výpočtu, v programovém modulu Ocel EC3, je tuhost rotačního lože v případě nesouvislého rotačního lože (např. U plošného spoje). B. Vaznice)?

Odpověď

Celková torzní pružina se skládá z několika jednotlivých torzních pružin, které jsou uvedeny v rovnici [1] jako rovnice 10.11.

V nepřetržitém ukládání do vaznic vaznicemi v STAHL EC3 se uvažuje rotační lože z tuhosti spoje C D, A , rotačního lože Cd, C z ohybové tuhosti klidových vaznic, jakož i při aktivaci lože C D, B z deformace profilu.
Vzhledem k tomu, že provádění připojení je neznámé, je zde implicitně nastavena nekonečná hodnota. Tuhosti pružiny se berou v úvahu jako reciproční 1 / C, což dává "nekonečnou" tuhost pružiny = 0. Pokud uživatel zná torzní tuhost spoje, může tuto hodnotu zadat ručně.

Stanovení rotačního ložiska C D, C z tuhosti v ohybu se provádí podle následujícího vzorce:

$ start {array} {l} {matm c} _ {matrm D, matrm C} = = {mhrm C} _ {mat D = matrm C}; mathrm e {mhrm C} _ {matrm D, matrm C} = frac {hrm k; cdot, matrm E, cd, matrm I} {hod. s} \ end {array} $

Jsou v něm:
E = Emodul
k = součinitel polohy (infield, outfield)
I = moment setrvačnosti I y
s = vzdálenost tyčí
e = vzdálenost vaznic

Stanovení rotačního ložiska C D, B z deformace profilu probíhá podle následujícího vzorce:

$ start {array} {l} {matm c} _ {matrm D, matrm B} = = {mhrm C} _ {m D D, matr B}; mathrm e {mhrm C} _ {matrm D, matrm B} = sq {hodr E, cd, matrm t _ {matrm w} ^ 3; mhrm G, cd, {mhrm I} {mhmm T, math G} / (math h - {hrm t} _ {matm f})} hr hr _} hr hr hr hr hr hr hr hr hr hr hr hr hr hr hr end end end \ t

Jsou v něm:
E = Emodul
t w = pojivo nebo tloušťka pojiva
Modul G = G
h = výška pojiva nebo podepřeného dílu
t f = tloušťka příruby pojiva
b = šířkové pojivo
e = vzdálenost vaznic


V připojeném příkladu jsou dva případy STEEL EC3.
Případ 1 byl měřen bez zohlednění deformace profilu. Výsledkem je torzní pružina
na C D = C D, C = 4729 kNm / m

Případ 2 byl měřen s ohledem na deformaci profilu. Celkové jarní výsledky
na C D = 72,02 kNm / m
Jednoduchá pružina C D, B = 73,14 kNm / m
Jednoduchá pružina C D, C = 4729 kNm / m


Celkem na jaře:

$ start {array} {l} frac1 {{matrm C} _ {matrm D}} = frac1 {{matrm C} _ {mat D, matr B}} + frac1 {{ mathrm C} _ {mat D, matrm C}} = = frac1 {73,14} + frac1 {4729} {matmm C} _ {matrm D} = 72, 02 mhrm {kNm} / matm m konec {array} $

Klíčová slova

Stanovení rotačního lože deformace profilu

Literatura

[1]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings; EN 1993-1-1:2010-12
[2]   EN 1993-1-3 (2006): Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting [Authority: The European Union Per Regulation 305/2011, Directive 98/34/EC, Directive 2004/18/EC]

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD