Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

W jaki sposób mogę autoryzować program RWIND Simulation w trybie offline przy użyciu klucza programowego na komputerze jednego użytkownika, pocztą e-mail?

Odpowiedź

Program RWIND Simulation jest chroniony przed nieuprawnionym użyciem. Program może zostać autoryzowany w trybie offline (komputer nie jest podłączony do Internetu) za pomocą aktywacji e-mail. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 1. Uruchom RWIND Simulation „Jako administrator”. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy ikonę RWIND Simulation i wybrać "Uruchom jako administrator".

  Rysunek 01 - Uruchomienie programu

 2. Potwierdzić sprawdzenie autoryzacji za pomocą funkcji "Aktywować teraz".

  Rysunek 02 - Kontrola autoryzacji

  Spowoduje to otwarcie okna dialogowego "RWIND Simulation 1.xx Stan autoryzacji wersji demonstracyjnej".

 3. W oknie dialogowym "RWIND Simulation 1.xx Wersja demonstracyjna" należy wybrać opcję "Klucz programowy" w obszarze Metoda autoryzacji, a następnie w dolnej części kliknąć funkcję "Aktywacja przez e-mail".

  Rysunek 03 - Aktywacja przez e-mail

  Otworzy się okno dialogowe "Aktywacja przez e-mail".

 4. W oknie dialogowym "Aktywacja e-mailem" należy wprowadzić dane dotyczące licencji (numer licencji i/lub nazwę i adres instytucji, która zakupiła licencję na program) na podstawie dokumentów umowy.

  Ponadto należy wprowadzić zdefiniowany przez użytkownika opis stacji roboczej, która ma zostać aktywowana, w „Opisie przestrzeni roboczej” oraz poziomu RWIND Simulation, wraz z datą wygaśnięcia aktywacji, która ma zostać przeprowadzona w „Wymaganej autoryzacji”.

  Następnie należy kliknąć funkcję "Generować kod zapytania", aby potwierdzić wprowadzone dane.

  Rysunek 04 - Generowanie kodów zapytań

  Spowoduje to otwarcie okna dialogowego "RWIND Simulation 1.xx Demo".

 5. Proszę sprawdzić dane wprowadzone w oknie dialogowym "RWIND Simulation 1.xx Demo". Jeżeli są one zgodne, należy kliknąć „OK“, aby potwierdzić okno dialogowe.

  Rysunek 05 - Sprawdzanie wpisów

  Otworzy się okno dialogowe „Aktywacja przez e-mail”.

 6. Okno dialogowe "Aktywacja przez e-mail" składa się z trzech części. W zakładce "Krok 2" po lewej stronie wyświetlany jest wymagany kod zapytania. Skopiuj ten blok tekstowy do schowka Windows za pomocą funkcji "Kopiuj kod żądający", a następnie wklej kod do pustego e-maila za pomocą [Ctrl] + [V] lub funkcji wklejania Windows. Wysłać tę wiadomość e-mail na adres support@dlubal.com w celu dalszego przetwarzania.

  Rysunek 06 - Kod żądania wysyłania

 7. Otrzymasz od nas kod aktywacyjny. W oknie dialogowym należy przejść do zakładki "Krok 3" i wprowadzić ten kod w polu wprowadzania "Kod aktywacyjny".

  Następnie należy kliknąć funkcję "Aktywować teraz", aby uruchomić proces aktywacji.

  Rysunek 07 - Aktywacja programu

  Po pomyślnej autoryzacji pojawi się komunikat potwierdzający, że można korzystać z programu bez żadnych ograniczeń.
Ta aktywacja e-mail w trybie offline wykorzystuje zakupioną licencję na zdefiniowany okres w naszym systemie. W tym czasie nie można aktywować programu RWIND Simulation na podstawie licencji na żadnym innym komputerze. Cesja licencji w naszym systemie kończy się wraz z odpowiednią dezaktywacją lub po upływie zdefiniowanego okresu aktywacji.

Następnie proces aktywacji można przeprowadzić ponownie na tym samym lub na innym komputerze. Należy pamiętać, że do aktywacji można użyć tylko kodów pocztowych e-mail. W celu ponownej aktywacji należy zawsze przesłać do nas nowy kod żądania.

Aby uniknąć niepotrzebnego przydzielania licencji w naszym systemie z powodu nieoczekiwanych problemów ze strony użytkownika (wada, utrata, wymiana sprzętu, zmiana personelu itd.), Zaleca się, aby okres aktywacji był jak najkrótszy.

Słowa kluczowe

Klucz oprogramowania Aktywacja offline Softlock RWIND Licencja Autoryzacja Aktywacja

Linki

Kontakt

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Compatible Programs Program
RWIND Simulation 1.xx

Program samodzielny

Samodzielny program do numerycznych symulacji przepływu wiatru wokół budynków i innych obiektów. Wygenerowane obciążenia wiatrem, działające na te obiekty, mogą następnie zostać zaimportowane do programów RFEM / RSTAB do analizy statyczno-wytrzymałościowej.

Cena pierwszej licencji
2 690,00 USD