Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Jak mogę ponownie aktywować wygasłą licencję trial RWIND Simulation na komputerze pojedynczego użytkownika?

Odpowiedź

Program RWIND Simulation jest chroniony przed nieuprawnionym użyciem. Przed zakupem programu można skorzystać z ograniczonej wersji testowej, aby przetestować wszystkie funkcje programu przed zakupem. Po zakończeniu tego okresu testowego program przechodzi w tryb demonstracyjny z ograniczoną liczbą funkcji i dezaktywuje funkcję aktywacji nowej licencji testowej. W przypadku uzasadnionego powodu można ponownie aktywować program, korzystając z tymczasowej licencji trial, poprzez aktywację poczty e-mail.

W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 1. Uruchom RWIND Simulation „Jako administrator”. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy ikonę RWIND Simulation i wybrać "Uruchom jako administrator".

  Rysunek 01 - Rozpoczęcie programu
 2. Kliknąć przycisk "Aktywować teraz", aby potwierdzić kontrolę autoryzacji.

  Rysunek 02 - Kontrola autoryzacji
  Następnie pojawia się okno dialogowe "RWIND Simulation 1.xx Stan autoryzacji wersji demonstracyjnej".

 3. W oknie dialogowym "RWIND Simulation 1.xx Wersja demonstracyjna" należy wybrać opcję "Klucz programowy" w obszarze Metoda autoryzacji, a następnie w dolnej części kliknąć funkcję "Aktywacja przez e-mail".

  Rysunek 03 - Aktywacja przez e-mail
  Otworzy się okno dialogowe "Aktywacja przez e-mail".

 4. W oknie dialogowym "Aktywacja przez e-mail" w polu Informacje o licencji należy wprowadzić numer licencji 1111 oraz nazwę i adres swojej instytucji.
  Ponadto należy wprowadzić zdefiniowany przez użytkownika opis stacji roboczej, która ma zostać aktywowana, w „Opisie przestrzeni roboczej” oraz poziomu RWIND Simulation, wraz z datą wygaśnięcia aktywacji, która ma zostać przeprowadzona w „Wymaganej autoryzacji”.
  Następnie należy kliknąć przycisk "Generować kod zapytania", aby potwierdzić wprowadzone dane.

  Rysunek 04 - Generowanie kodów żądań
  Pojawi się okno dialogowe "Demo RWIND Simulation 1.xx".

 5. Proszę sprawdzić dane wprowadzone w oknie dialogowym "RWIND Simulation 1.xx Demo". Jeżeli są one zgodne, należy kliknąć „OK“, aby potwierdzić okno dialogowe.

  Rysunek 05 - Kontrola wpisów
  Otworzy się okno dialogowe "Aktywacja przez e-mail".

 6. Okno dialogowe "Aktywacja przez e-mail" składa się z trzech części. W zakładce "Krok 2" po lewej stronie wyświetlany jest wymagany kod zapytania. Skopiuj ten blok tekstowy do schowka Windows, klikając przycisk "Kopiuj kod żądający", a następnie wklejając kod do pustej wiadomości e-mail za pomocą [Ctrl] + [V] lub funkcji wklejania Windows. Wysłać ten e-mail na support@dlubal.com z uzasadnionym powodem, dla którego nowy okres próbny jest przeznaczony do dalszego przetwarzania.

  Rysunek 06 - Kod zapytania wysyłającego
 7. Otrzymają Państwo od nas kod aktywacyjny. W oknie dialogowym należy przejść do zakładki "Krok 3" i wprowadzić ten kod w polu wprowadzania "Kod aktywacyjny".
  Następnie należy kliknąć przycisk "Aktywować teraz", aby uruchomić proces aktywacji.

  Rysunek 07 - Aktywacja programu

Po pomyślnej autoryzacji zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający, że można przetestować program na określony okres próbny bez żadnych ograniczeń. Po zakończeniu okresu próbnego program automatycznie przechodzi do trybu demonstracyjnego z ograniczeniami.

Słowa kluczowe

Licencja studencka Test oprogramowania Softlock Dongle Autoryzacja Wygasło Wydłuż

Linki

Kontakt

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Compatible Programs Program
RWIND Simulation 1.xx

Program samodzielny

Samodzielny program do numerycznych symulacji przepływu wiatru wokół budynków i innych obiektów. Wygenerowane obciążenia wiatrem, działające na te obiekty, mogą następnie zostać zaimportowane do programów RFEM / RSTAB do analizy statyczno-wytrzymałościowej.

Cena pierwszej licencji
2 690,00 USD