Ustawianie odkształceń na 0

Pomocne pytania i odpowiedzi

  • Często zadawane pytania (FAQs)

Jak ustawić odkształcenia z PO/KO lub etapu budowy na 0?

Odpowiedź

W oknie dialogowym ustawień analizy statyczno-wytrzymałościowej w polu Opcje II znajduje się pole wyboru "Równowaga dla nieodkształćonej konstrukcji" (rys. 01). Jeżeli ta opcja jest aktywna, konstrukcja jest analizowana, a odkształcenie zostaje zresetowane do wartości 0.

Poniżej znajduje się przykładowy wynik wyznaczania pierwotnego stanu naprężenia, tj. analizy masy gruntu pod własnym ciężarem. Na drugim etapie budowy opcja "Równowaga dla nieodkształconej konstrukcji" jest aktywowana w ustawieniach analizy statyczno-wytrzymałościowej, w porównaniu do etapu  budowy 1, w którym opcja nie jest aktywna. Wyniki porównano na rysunku 2.

Staje się jasne, że stan naprężeń w konstrukcjach jest taki sam, ale po aktywowaniu tej opcji deformacje są resetowane do 0.

Słowa kluczowe

Odkształcenia Nieodkształcony Równowaga Zero Resetuj Analiza statyczna Ustawienia Grunt Geotechniczne

Skomentuj...

Skomentuj...