164x
005443
2024-02-12

Konstrukcje kablowe i poddawane rozciąganiu

Chciałbym przeprowadzić analizę konstrukcji kablowych i sieci kablowych. Czy można w tym celu wykorzystać program RFEM lub RSTAB?


Odpowiedź:

Zarówno program RFEM, jak i RSTAB idealnie nadają się do modelowania i analizy konstrukcji kablowych i poddawanych rozciąganiu, w tym także konstrukcji wsporczych. Użytkownik może zdecydować, czy ma zostać uwzględnione wstępne naprężenie kabli.

Programy główne RFEM i RSTAB

Programy główne RFEM i RSTAB służą do definiowania modelu wraz z jego właściwościami i oddziaływaniami. Oprócz przestrzennych konstrukcji z sieci kablowych program RFEM umożliwia modelowanie konstrukcji płytowych, ściennych i powłokowych. Dlatego program RFEM okazuje się być bardziej wszechstronną opcją.

Rozszerzenia dla konstrukcji kablowych

Funkcjonalność programów głównych uzupełniają różne rozszerzenia. Dzięki rozszerzeniom Wymiarowanie and Aluminium Wymiarowanie można zdefiniować obliczenia stanu granicznego nośności, stateczności i użytkowalności zgodnie z różnymi normami.

Rozszerzenie do analizy Form-Finding dla programu RFEM umożliwia: należy wcześniej zdecydować, przed przeprowadzeniem obliczeń przeprowadzić analizę form-finding dla systemów kablowych i membranowych.

W przypadku pytań związanych z rozwiązaniami firmy Dlubal, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży .


Autor

Pan Vogl tworzy i przechowuje dokumentację techniczną.