Ponowne tworzenie modelu

Funkcja produktu

000026

22. września 2015

Modelowanie | Konstrukcja RFEM RSTAB

Konstrukcję można edytować w trybie renderowania aktywnego. Funkcja "Utworzyć ponownie model" przydatna jest podczas dokonywania poprawek małych odchyleń współrzędnych węzła. Ponadto, można zaprojektować zaokrąglenia lub kąty dla naroży powierzchni (np. w celu redukcji ilości osobliwości w RFEM).
.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD