Kombinacje obciążeń

Funkcja produktu

000033

22. września 2015

Modelowanie | Obciążenie RFEM RSTAB

Przypadki obciążeń zawarte w kombinacji obciążeń są sumowane i przeliczane z uwzględnieniem odpowiednich współczynników (częściowe współczynniki bezpieczeństwa, współczynniki kombinacji, współczynniki odnoszące się do klasy konsekwencji). Kombinacje obciążeń mogą być utworzone automatycznie zgodnie z formułami kombinacji. Obliczenia mogą być wykonywanie według kilku metod analiz: geometrycznie liniowej analizy statycznej, analizy drugiego rzędu, analizy dużych deformacji lub analizy postkrytycznej. Wśród dalszych opcji możliwe jest na przykład odniesienie sił wewnętrznych do zdeformowanej konstrukcji.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD