Automatyczne tworzenie kombinacji

Funkcja produktu

000056 16. czerwca 2015 Modelowanie | Obciążenie RFEM RSTAB

Przypadki obciążeń i oddziaływania wprowadza się teraz w nowym oknie dialogowym. Kombinacje obciążeń i wyników można tworzyć automatycznie po wybraniu odpowiednich reguł kombinacji.

Dane w oknach są przejrzyście ułożone i pozwalają na kopiowanie, dodawanie lub zmienianie numeracji przypadków obciążeń. Oprócz tego przypadki obciążeń i kombinacje można kontrolować w tabelach od 2.1 do 2.6.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD