Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika

Funkcja produktu

000062 29. maja 2015 Modelowanie | Konstrukcja RFEM RSTAB

Konstrukcję tworzy się w środowisku podobnym do systemów CAD lub poprzez wprowadzanie danych w tabelach. Klikając obiekt prawym przyciskiem myszki w grafice lub w nawigatorze można skorzystać z menu kontekstowego (prawy przycisk myszki), które ułatwia tworzenie lub modyfikację elementów konstrukcji.

Graficzny interfejs użytkownika obsługuje się intuicyjnie, dzięki czemu elementy konstrukcji i obciążenia tworzy się w bardzo krótkim czasie.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD