Funkcje RF-CONCRETE Surfaces

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

 • Dowolne definiowanie warstw zbrojenia (2 lub 3 warstwy) w stanie granicznym nośności
 • Dzięki wektorowemu przedstawieniu głównych kierunków naprężenia od sił wewnętrznych można edytować orientację trzeciej warstwy zbrojenia dla oddziaływań optymalnych
 • Możliwość prowadzenia obliczeń bez zbrojenia ściskanego lub strzemion zbrojeniowych
 • Obliczanie powierzchni jako belek-ścian (teoria membran)
 • Możliwość zdefiniowania zbrojenia podstawowego dla górnej i dolnej warstwy zbrojenia
 • Definiowanie zbrojenia zapewnionego dla obliczeń w stanie granicznym użytkowalności
 • Wyniki w punktach dowolnie wybranego rastru
 • Moduł RF-CONCRETE może być rozszerzony o nieliniową analizę deformacji. Obliczenia przeprowadzane są przez RF-CONCRETE Deflect z uwzględnieniem redukcji sztywności zgodnie z normą, lub przy pomocy RF-CONCRETE NL posługujący się ogólnymi obliczeniami nieliniowymi gdzie redukcja sztywności określana jest w procesie iteracji.
 • Obliczanie z momentami obliczeniowymi na krawędziach słupa
 • Wyszczególnienie przyczyn nieudanych obliczeń
 • Szczegóły obliczeniowe dla wszystkich miejsc obliczeniowych zwiększające możliwość prześledzenia sposobu określenia zbrojenia
 • Izolinie dla zbrojenia podłużnego mogą zostać wyeksportowane jako plik DXF i użyte ponownie w programach CAD, gdzie stanowią podstawę dla szkiców zbrojenia.
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD