Vlastnosti RF-CONCRETE Surfaces

Funkce programu

 • Volitelné zadání dvouvrstvé nebo třívrstvé výztuže pro mezní stav únosnosti
 • Vektorové znázornění směrů hlavního napětí vnitřních sil pro optimální úpravu orientace třetí vrstvy výztuže
 • Návrhové varianty pro vyloučení tlakové nebo smykové výztuže
 • Posouzení ploch jako stěnových nosníků (teorie desek)
 • Možnost definice základních výztuží pro horní a dolní vrstvy výztuže
 • Zadání navržené výztuže pro posouzení mezního stavu použitelnosti
 • Výsledky v bodech libovolně zvoleného rastru
 • Volitelně rozšíření modulu o nelineární analýzu deformací pomocí normového snížení tuhosti v přídavném modulu RF-CONCRETE Deflect nebo pomocí obecného nelineárního výpočtu pro snižování tuhosti iterativním způsobem v přídavném modulu RF-CONCRETE NL
 • Posouzení s návrhovými momenty na okrajích sloupu
 • Podrobná specifikace důvodů pro nevyhovující posouzení
 • Detaily posouzení všech návrhových míst pro přehledné stanovení výztuže
 • Možnost exportovat izolinie podélné výztuže v souboru DXF a dále je využít jako základ pro výkresy výztuže v CAD programech

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD