RF-PUNCH Pro | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Po uruchomieniu modułu będą w nim już wstępnie wprowadzone materiały i grubości powierzchni zdefiniowane w programie RFEM. Obliczone węzły są uwzględnianie automatycznie, jednakże można je modyfikować ręcznie.

Oprócz tego można uwzględniać otwory istniejące wokół danego obszaru zagrożonego przebiciem. Otwory te mogą pochodzić z modelu w programie RFEM, ale można także wprowadzać je dodatkowo w module RF-PUNCH Pro, tak aby sztywność modelu konstrukcji w programie RFEM nie uległa zmianie.

Jako parametry zbrojenia podłużnego definiuje się ilość i kierunek warstw oraz otulinę betonową, osobno dla każdej powierzchni i osobno dla strony górnej i dolnej płyty. Następna tabela danych pozwala definiować wszystkie dodatkowe szczegóły dla punktów przebicia; dodatkowo istnieje możliwość ustawienia obciążenia przebicia, współczynnika przyrostu obciążenia oraz dostępnego zbrojenia podłużnego.

W celu zapewnienia przejrzystego przeglądu, moduł zawsze wyświetla płytę wraz z odpowiednim punktem przebicia. Oprócz tego w ostatniej tabeli z danymi można uruchomić program obliczeniowy opracowany przez firmę HALFEN, niemieckiego producenta zbrojenia na przebicie. W ten sposób wszystkie zestawy informacji z programu RFEM mogą zostać szybko i łatwo przesłane do dalszego wykorzystania.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD