RF-PUNCH Pro | Wyniki

Funkcja produktu

Po zakończeniu analizy przebicia, moduł wyświetla wyniki wraz ze wszystkimi szczegółami w przejrzyście ułożonych tabelach, w celu zapewnienia możliwości ich prześledzenia. Istniejące i dozwolone naprężenia ścinające dla obliczeniowej wytrzymałości płyty na ścinanie oraz różne obwody kontrolne i stopnie zbrojenia przedstawiane są w sposób szczegółowy. W razie potrzeby wyświetlane są objaśnienia.

Kolejna tabela wyników wyświetla wymagane zbrojenie podłużne lub zbrojenie na przebicie dla każdego węzła poddanego analizie i wyświetla również grafikę opisującą wyniki. Wszystkie wyświetlone wyniki obliczeń wraz z wartościami można wyświetlać w przestrzeni roboczej. Oprócz tego wszystkie tabele wyników i rysunki można włączać do globalnego protokołu wydruku programu RFEM. W ten sposób powstaje przejrzysta dokumentacja.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD