RF-PUNCH Pro | Výsledky

Funkce programu

Výsledky posouzení na protlačení jsou uspořádány v přehledných tabulkách včetně všech podrobností, takže se mohou kdykoliv zpětně dohledat. Součástí výsledků jsou také návrhová a přípustná smyková napětí pro návrhovou únosnost desky ve smyku, stejně jako různé obvody a stupně výztuže. Zároveň se zobrazí případné komentáře s vysvětlivkami.

Další tabulka výsledků obsahuje seznam nutné podélné výztuže nebo výztuže proti protlačení pro každý posuzovaný uzel, a to včetně názorné grafiky. Výsledky posouzení lze zobrazit v pracovní ploše hlavního programu spolu s příslušnými číselnými hodnotami. Veškeré tabulky výsledků a grafiky je možné zahrnout do globálního tiskového protokolu programu RFEM, což zajišťuje přehlednou dokumentaci.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD