RF-/STEEL EC3 | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

RF-/STEEL EC3 automatycznie importuje przekroje zdefiniowane w programie RFEM/RSTAB. W module tym można analizować wszystkie przekroje cienkościenne, a najbardziej efektywna metoda analizy według odpowiednich norm wybierana jest automatycznie. 

Oprócz tego RF-/STEEL EC3 może również uwzględniać różne oddziaływania dla obliczeń w stanie granicznym nośności. Użytkownik może wybrać jedno z równań interakcji wymienionych w normie. 

Zgodnie z Eurokodem 3, program grupuje przekroje, które mają zostać poddane analizie na klasy od 1 do 4. Pozwala to na określenie redukcji nośności obliczeniowej i wytrzymałości na obrót wywołany lokalnym wyboczeniem części przekroju. Oprócz tego RF-/STEEL EC3 określa współczynnik smukłości (c/t) elementów przekroju obciążonych ściskaniem. Klasyfikacja przekrojów przebiega całkowicie automatycznie. 

W przypadku analizy stateczności dla każdego pręta i zbioru prętów można zdecydować, czy wyboczenie giętne zachodzi w kierunku y i/lub z. Oprócz tego można definiować dodatkowe podpory boczne. RF-/STEEL EC3 automatycznie określa smukłość i sprężyste krytyczne obciążenie wyboczeniowe, poprzez uwzględnianie warunków brzegowych. Dla obliczeń zwichrzenia, program automatycznie określa także wymagany idealny sprężysty moment krytyczny, ale można również zdefiniować go ręcznie. Dzięki ustawieniom szczegółowym można uwzględnić także punkt przyłożenia obciążenia poprzecznego, który wpływa na nośność na skręcanie. Dodatkowo można uwzględniać ograniczenia obrotu (np. blachy trapezowe lub płatwie).

W nowoczesnych konstrukcjach wykorzystujących coraz smuklejsze przekroje, stan graniczny użytkowalności stanowi ważny czynnik w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. RF-/STEEL EC3 można wykorzystać do przydzielania przypadków, grup i kombinacji obciążeń osobno do różnych sytuacji obliczeniowych. Odpowiednie wartości graniczne określane są przez załączniki krajowe, które można jednak dowolnie modyfikować. Moduł ten pozwala na określanie długości odniesienia i wygięć początkowych oraz uwzględnianie ich w obliczeniach.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD