RF-/STEEL EC3 | Wyniki

Funkcja produktu

000162 24. października 2016 Wyniki RF-/STEEL EC3 Konstrukcje stalowe Eurokod 3

Wyniki wyświetlane są w przejrzyście ułożonych tabelach, posegregowane według przypadków obciążeń, przekrojów, prętów, zbiorów prętów lub miejsc x. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych obliczeń, wystarczy zaznaczyć odpowiedni rząd tabeli.

Wszystkie charakterystyki materiałów i przekrojów oraz obliczeniowe siły wewnętrzne i współczynniki obliczeniowe są przedstawiane w przejrzystych tabelach wyników. Oprócz tego w osobnym oknie graficznym można wyświetlać rozkład sił wewnętrznych dla każdego miejsca x.

Jako uzupełnienie wyników, RF-/STEEL EC3 pokazuje wykaz materiałów według prętów lub zbiorów prętów dla poszczególnych typów przekrojów. Dane początkowe i wyniki można drukować w globalnym protokole wydruku programu RFEM/RSTAB.

Wszystkie tabele można eksportować do aplikacji MS Excel i wykorzystywać w innych programach.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD