RF-/PLATE-BUCKLING | Posouzení

Funkce programu

Posouzení probíhá v jednotlivých iteračních krocích prostřednictvím výpočtu vlastních čísel ideálních hodnot boulení pro jednotlivé napěťové stavy a výpočtu hodnoty boulení při současném působení všech složek napětí.

Analýza boulení se provádí metodou redukovaných napětí, kdy se pro každé pole boulení porovnávají působící napětí s mezním napěťovým stavem, který je redukován plastickým stavem von Misese. Základem posouzení je jediná globální poměrná štíhlost, která se určí na základě celého napěťového pole. Proto není zapotřebí analýzovat jednotlivá zatížení a následně je slučovat pomocí interakčního kritéria.

Pro určení chování při boulení, které je podobné jako chování prutu při vzpěru, se vypočítají vlastní čísla ideálních hodnot pole boulení s libovolně uspořádanými podélnými okraji pole. Poté modul určí poměrné štíhlosti a redukční součinitele podle EN 1993-1-5, Kap. 4 nebo přílohy B, nebo podle DIN 18800, č. 3, tab. 1. Následuje analýza podle EN 1993-1-5, kap. 10, nebo DIN 18800, č. 3, rovnice (9), (10) nebo (14).

Pole boulení se diskretizuje do konečných čtyřúhelníkových, případně trojúhelníkových prvků. Každý uzel prvku má šest stupňů volnosti.

Ohybová složka trojúhelníkového prvku je založena na LYNN-DHILLONOVĚ prvku (Druhá konferekce k maticové metodě, Japonsko-USA, Tokyo) podle teorie ohybu popsané Mindlinem. Membránová složka se však zakládá na BERGAN-FELIPPOVĚ prvku. Čtyřúhelníkové prvky se skládají ze čtyř trojúhelníkových prvků a vnitřní uzel se odstraní.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné Ocelové konstrukce
PLATE-BUCKLING 8.xx - Stand-Alone

Samostatný program

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-PLATE-BUCKLING 5.xx

Přídavný modul

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD