RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Funkcje

Funkcja produktu

 • Automatyczne przekształcanie ciężaru własnego w masy
 • Możliwy bezpośredni import mas z przypadków obciążeń lub kombinacji
 • Możliwość definicji dodatkowych mas (węzłowych i prętowych mas oraz mas bezwładności)
 • Połączenie mas w różnych przypadkach i kombinacjach
 • Ustawienie współczynników kombinacji według Eurokodu 8 
 • Możliwość importowania rozkładu sił (na przykład od stężenia)
 • Modyfikacja sztywności (na przykład można importować sztywności nieaktywnych prętów z modułu CONCRETE)
 • Możliwe rozważenie utraty podparcia dla niektórych prętów
 • Możliwość definicji kilku przypadków drgań własnych (na przykład dla analizy różnych mas lub modyfikacji sztywności) 
 • Wyniki dla wartości własnych, częstotliwości kątowych, częstotliwości i okresu drgań własnych
 • Określanie postaci drgań i mas w węzłach
 • Wyniki dla mas modalnych, skutecznych mas modalnych i modalnych współczynników masowych
 • Wizualizacja i animacja postaci drgań
 • Różne opcje skalowania postaci drgań
 • Dokumentacja wyników liczbowych i graficznych w protokole wydruku

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD